Veteraanien neuvottelukunta

Neuvottelukunnan jäsenet 2017-2021

Jäsen

Paavo Ruusu, puheenjohtaja

Kai Similä, vpj.

Pertti Sankilampi

Eija Piippo

Arto Jalonen

Anu Mäkelä

Jarkko Laava

Varajäsen

Heikki Rautiala

Raimo Karhu

Elsa Kohtala

Kerttu Mömmö

Arto Hämäläinen

Pekka Vatjus-Anttila

Pirkko Haapakorva, sihteeri, veteraaniasiamies, puh. 044 497 2194