Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö pitää sisällään lapsiperheiden kotipalvelun ja neuvolan perhetyöntekijän palvelut.

Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyöntekijä

Susanna Vehkaperä puh. 044 497 2228

 

Neuvolan perhetyöntekijä

Neuvolan perhetyö tarjoaa varhaista apua lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille.

Neuvolan perhetyö on lyhytkestoista, matalan kynnyksen palvelua. Perhetyön tarkoituksena on antaa tukea perheen omia voimavaroja vahvistaen ja tarpeita kuunnellen. Neuvolan perhetyöntekijän kanssa arjen murheista pääsee keskustelemaan luottamuksellisesti ja nopeasti. Perhettä voi askarruttaa esimerkiksi vanhempana oleminen, arjessa jaksaminen tai parisuhteeseen liittyvät asiat.

Perhetyöntekijä miettii perheen kanssa sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Perhetyöntekijä käy kotikäynnillä kaikkien ensimmäistä lasta odottavien perheiden luona. Lapsiperheisiin perhetyöntekijä ohjautuu usein neuvolan terveydenhoitajan kautta. Tarvittaessa perhetyöntekijä tekee yhteistyötä muun muassa mielenterveystoimiston, sosiaalityön ja vammaispalvelujen kanssa.

Perhetyöntekijän työskentely on ennaltaehkäisevää ja maksutonta kotikäyntityötä. Perhetyöntekijä tekee myös lapsiperheiden kotipalveluasioissa palvelutarpeen arviointikäyntejä.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa apua kempeleläisille lapsiperheille. Kodinhoitajat työskentelevät perheissä arkipäivisin klo 8-16. Lapsiperheiden kotipalvelu on joko tilapäistä tai säännöllistä.

Voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun esimerkiksi, kun

  • olet uupunut
  • toivot tukea ja apua raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
  • vauva valvottaa
  • perheeseen syntyy useampi lapsi kerrallaan
  • perheessä on vanhemman tai lapsen pitkäaikainen sairaus tai vamma
  • perheessä on haastava elämäntilanne

Kotipalvelun maksu määräytyy sen mukaan onko kotipalvelu tilapäistä vai säännöllistä.

Tilapäisen kotipalvelun asiakasmaksut 2016:

Alle 2 tuntia kestävä tilapäinen hoito 10,10 €/kerta

2-4 tuntia kestävä tilapäinen hoito 15,70 €/kerta

Yli 4 tuntia kestävä tilapäinen hoito 23,50 €/kerta

Kotipalvelun kertakäynti alle 2 tuntia

9,80 euroa

Kotipalvelun kertakäynti 2-4 tuntia

15,20 euroa

Kotipalvelun kertakäynti yli 4 tuntia

22,80 euroa

 

 Mikäli kotipalvelu on säännöllistä (vähintään kerran viikossa) ja jatkuvaa, puhutaan säännöllisestä kotipalvelusta. Säännöllinen kotipalvelu perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn palvelusuunnitelmaan ja sitä annetaan asiakkaan senhetkisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Säännöllisen kotipalvelun hinta riippuu käyntien määrästä ja perheen tuloista. Maksusta tehdään erillinen maksupäätös.