Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö sisältää neuvolan perhetyöntekijän palvelut sekä lapsiperheiden kotipalvelun. ​

Neuvolan perhetyöntekijä tarjoaa varhaista tukea lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille. Neuvolan perhetyöntekijän palvelu on lyhytkestoista, matalan kynnyksen palvelua. Perhetyön tarkoituksena on antaa tukea perheen omia voimavaroja vahvistaen ja tarpeita kuunnellen. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen. ​

Neuvolan perhetyöntekijän luokse voi ohjautua itse soittamalla, lähettämällä viestin tai esimerkiksi terveydenhoitajan kautta. Perhetyöntekijän kanssa voi keskustella perhettä askarruttavista arjen asioista, kuten vanhemmuudesta, arjessa jaksamisesta, arjen sujuvuudesta tai parisuhteesta. Tarkoituksena on miettiä yhdessä perheen kanssa sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen voimavarojen kasvattamiseksi. Neuvolan perhetyöntekijä käy kotikäynnillä ensimmäisen lapsen saaneiden kotona noin kuukausi vauvan syntymän jälkeen. ​

Perhetyöntekijän palvelu on ennaltaehkäisevää ja maksutonta kotikäyntityötä. ​

Neuvolan perhetyöntekijä p. 044 4972228

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista kotiin annettavaa apua kempeleläisille lapsiperheille. Lapsiperheiden kotipalvelu on arkipäivisin, pääsääntöisesti 8-16 välisenä aikana tapahtuvaa lastenhoitoa sekä päivittäisiä kodinhoitotehtäviä. Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu sairaan lapseen hoitoon vanhemman ollessa töissä (vanhemmalla oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen) eikä se sisällä esimerkiksi viikkosiivouksen tekemistä tai ikkunoiden pesemistä. Lapsiperheiden kotipalvelun kyselyt ja arviot saa neuvolan perhetyöntekijältä. ​

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää esimerkiksi ​

  • raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvään palvelun tarpeeseen.​
  • haastavaan tai äkilliseen elämäntilanteen muutokseen kuten avioero tai perheen jäsenen sairastuminen.​
  • tilapäiseen väsymykseen, uupumukseen, vanhemman sairaudesta tai tapaturmasta toipumiseen.​
  • vanhemman tai lapsen terapia-/lääkärikäynteihin.​

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSTA PERITTÄVÄT MAKSUT:​

Kotipalvelun maksu määräytyy sen mukaan, onko kotipalvelu tilapäistä vai säännöllistä. Mikäli kotipalvelu on säännöllistä (vähintään kerran viikossa) ja jatkuvaa, määritellään säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu perheen koon, bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Maksusta tehdään tuolloin erillinen maksupäätös. ​

Tilapäisen kotipalvelun hinnasto

Kotipalvelun kertakäynnin pituusKotipalvelukäynnin hinta
alle 2 tuntia/kerta 12,00 euroa
2-4 tuntia/kerta 16,80 euroa
yli 4 tuntia/kerta 26,50 euroa

 Mikäli kotipalvelu on säännöllistä (vähintään kerran viikossa) ja jatkuvaa, määritellään säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu perheen koon ja bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Maksusta tehdään erillinen maksupäätös.