Lastenneuvola

Las­ten­neu­vo­lan teh­tä­vä­nä on turvata ja edis­tää al­le kou­lui­käis­ten las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia se­kä ka­ven­taa per­hei­den vä­li­siä ter­vey­se­ro­ja. Las­ten­neu­vo­las­sa seu­ra­taan ja edis­te­tään lap­sen fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­siaa­lis­ta kas­vua ja ke­hi­tys­tä se­kä tue­taan van­hem­pia tur­val­li­ses­sa, lap­si­läh­töi­ses­sä kas­va­tuk­ses­sa ja lap­sen hy­väs­sä huo­len­pi­dos­sa se­kä pa­ri­suh­teen hoi­ta­mi­ses­sa. ​Neu­vo­las­sa py­ri­tään ha­vait­se­maan lap­si­per­hei­den eri­tyi­sen tuen tar­peet mah­dol­li­sim­man var­hain ja jär­jes­tä­mään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen tu­ki ja apu. Lap­si saa neu­vo­las­sa maksuttomasti kansalliseen ro­ko­tu­soh­jel­maan kuu­lu­vat ro­ko­tuk­set. ​

Neu­vo­la­toi­min­taa sää­te­le­vän ase­tuk­sen mu­kaan neu­vo­las­sa jär­jes­te­tään al­le kou­lui­käi­sil­le vä­hin­tään 15 mää­räai­kais­tar­kas­tus­ta, jois­ta suurimman osan toteuttaa terveydenhoitaja. Viisi laajaa neuvolan määräaikaistarkastusta tehdään yhdessä lääkärin kanssa. ​Määräaikaistarkastusten avulla tehdään kokonaisarvio lapsen ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista ja terveydenhoitaja käy vanhempien kanssa läpi lapsen ja perheen kokonaistilanteen, mahdollisesti ilmenneet poikkeavuudet sekä terveysriskit. ​

Jokaisella neuvolakäynnillä seurataan lapsen kasvua mittaamalla pituus, paino ja päänympärys. Niissä kiinnitetään huomiota lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen: fyysinen kehitys, motorinen kehitys, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys, vuorovaikutus, kielellinen kehitys, näkö ja kuulo. ​ 

Vanhemmille annetaan ohjausta koskien lapsen hoitoa, tapaturmien torjuntaa, ravintoa ja vitamiineja, sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä sekä perheen elämäntilannetta ja voimavaroja. Kes­kei­siä asioi­ta ovat mm. per­heen voi­ma­va­rat ja las­ten kas­va­tus, ra­vit­se­mus, lii­kun­ta, vuo­ro­kau­si­ryt­mi, ul­koi­lu, ta­pa­tur­mat, ih­mis­suh­teet, mie­lia­la, per­he­vä­ki­val­ta ja päih­teet se­kä per­heen ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne. ​

Lapsen ikä Neuvolakäynti Rokote
1,5 kk Käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä ei rokotteita
2 kk Käynti terveydenhoitajalla Rotavirusrokote
3 kk Käynti terveydenhoitajalla

Rotavirusrokote, pneumokokkirokote ja viitosrokote (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, hib-taudit)

4 kk Käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä ei rokotteita
5 kk Käynti terveydenhoitajalla

Rotavirusrokote, pneumokokkirokote, viitosrokote (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, hib-taudit)

6 kk Käynti terveydenhoitajalla ei rokotteita
(8)-9 kk Käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä ei rokotteita
1 v Käynti terveydenhoitajalla

Pneumokokkirokote, viitosrokote (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, hib-taudit), MPR-rokote (tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko)

1,5 v Käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä Vesirokkorokote
2 v Käynti terveydenhoitajalla ei rokotteita
3 v Käynti terveydenhoitajalla ei rokotteita
4 v Käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä Nelosrokote(kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio)
5 v Käynti terveydenhoitajalla ei rokotteita
6 v Käynti terveydenhoitajalla

MPR-rokote(tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko), vesirokkorokote

Katso lasten ja nuorten tarkempi rokotusohjelma Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Vanhempien toivotaan valmistautuvan terveystarkastukseen etukäteen kotona täyttämällä sähköinen esitietolomake (tunnistautumisen jälkeen valitse asiointitapa: Oma asiointi). Lomakkeen avulla vanhemmat voivat arvioida omia voimavaroja ja terveystottumuksia sekä koko perheen hyvinvointia. Varaathan tietojen täyttämiseen rauhallisen sopivan hetken, aikaa on hyvä varata 15-20 min.

Neuvola sijaitsee Kempeleen terveyskeskuksessa osoitteessa Kirkkotie 21. Postiosoite on: Kempeleen terveyskeskus, neuvola, PL 21, 90441 Kempele.

Neuvoloiden keskitetty ajanvaraus.

Neuvolan tiloissa pidetään terveydenhoitajien ja neuvolalääkärien vastaanottoja.

  • Äitiys- ja lastenneuvola, Kirkkotie 21, 90440 Kempele, 2. kerros, sisäänkäynti A3 ovesta.
  • Sisäänkäynti parkkipaikan puoleisesta ovesta.

Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien puhelintunnit ovat arkisin klo 11.30-12.30.
Äitiysneuvolan terveydenhoitajat p. 040 358 9115 ja lastenneuvolan terveydenhoitajat p. 040 357 7032.


Lisätietoa