Äitiysneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys sekä hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Äitiysneuvolatyön tavoitteena on myös ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä ja edistää kansanterveyttä. ​Äi­tiys­neu­vo­las­sa tun­nis­te­taan mah­dol­li­sim­man var­hain ras­kau­sai­kai­set on­gel­mat ja häi­riöt se­kä jär­jes­te­tään vii­veet­tä niihin tar­vit­ta­vaa hoi­toa, apua ja tu­kea. ​

Äi­tiys­neu­vo­la tu­kee ja oh­jaa odot­ta­vaa äi­tiä ja per­het­tä ras­kau­teen, syn­ny­tyk­seen ja lap­si­vuo­deai­kaan liit­tyvissä asioissa ja kysymyksissä. Neu­vo­lakäynneillä seu­ra­taan ras­kau­den ete­ne­mis­tä ja sikiön hyvinvointia se­kä syn­ny­tyk­sen jäl­keen vau­van ja äi­din ter­vey­den­ti­laa. Neu­vo­las­sa myös tue­taan van­hem­muu­teen kas­va­mis­ta. ​

Ensimmäinen käynti neuvolaan on, kun raskaus on kestänyt noin 10 viikkoa. Varaa aika neuvolan ajanvarausnumerosta (linkki).  Ajanvarauksen jälkeen neuvolasta lähetetään kotiin esitietolomake (pdf) täytettäväksi ja ensimmäiselle käynnille mukaan otettavaksi. 

Neuvolakäynnit ovat asiakkaalle vapaaehtoisia ja maksuttomia, mutta Kelan myöntämän äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on, että olet käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä eli viimeistään 18. raskausviikolla. ​

Kaikille odottajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua seulontaultraäänitutkimuksiin, jotka tehdään Terveystalolla Oulussa. Nämäkin käynnit ovat perheelle maksuttomia. Mikäli raskaana oleva nainen ohjataan raskauden edetessä äitiyspoliklinikan seurantaan, peritään siellä käynneistä poliklinikkamaksu. Neuvolan tarjoamiin palveluihin kuuluu myös synnytys- ja perhevalmennus esikoistaan odottaville perheille (linkki), terveydenhoitajan tekemä kotikäynti synnytyksen jälkeen sekä neuvolan perhetyöntekijän kotikäynti ensimmäisen lapsen saaneisiin perheisiin. ​

 

Neuvola sijaitsee Kempeleen terveyskeskuksessa osoitteessa Kirkkotie 21.

Postiosoite on: Kempeleen terveyskeskus, neuvola, PL 21, 90441 Kempele

Neuvoloiden keskitetty ajanvaraus.

Neuvolan tiloissa pidetään terveydenhoitajien ja neuvolalääkärien vastaanottoja. 

Äitiys- ja lastenneuvola, Kirkkotie 21, 90440 Kempele, 2. kerros, sisäänkäynti A3 ovesta.

Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien puhelintunnit ovat arkisin klo 11.30-12.30. 
Äitiysneuvolan terveydenhoitajat p. 040 358 9115 ja lastenneuvolan terveydenhoitajat 040 357 7032.

AJANKOHTA 

MÄÄRÄAIKAINEN TERVEYSTARKASTUS JA SEN TEKIJÄ 

6- 8 rv 

Ensikontakti: puhelimessa tapahtuva palvelutarpeen arviointi (neuvolan ajanvarausnro) 

10. rv 

Ensikäynti terveydenhoitajalle 

11+2 - 13+6 rv 

Alkuraskauden ultraäänitutkimus (Terveystalo, Oulu) 

14. rv 

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus: terveydenhoitajan osuus 

18. rv 

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus: lääkärin osuus 

20+0 - 21+6 rv 

Rakenneultraäänitutkimus (Terveystalo, Oulu) 

22. rv 

Terveydenhoitajan tarkastus 

26. rv 

Terveydenhoitajan tarkastus 

30. rv 

Terveydenhoitajan tarkastus (tarvittaessa isyyden tunnustaminen) 

34. rv 

Terveydenhoitajan tarkastus 

36. rv 

Lääkärin tarkastus 

37. - 41. rvk 

Terveydenhoitajan tarkastus 1½- 2 viikon välein, tarvittaessa tiheämmin 

                                SYNNYTYS 

1½ - 2 viikkoa synnytyksestä 

Terveydenhoitajan kotikäynti 

5 – 12- viikkoa synnytyksestä 

Synnytyksen jälkitarkastus, jonka tekee joko lääkäri tai terveydenhoitaja