Suun terveydenhoito

Terveyskeskushammashoidon tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukkaat perushammashoidon palvelut. Kiireellinen hoito pyritään järjestämään saman päivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä. Ei-kiireelliseen hoitoon pääsee 3-4 kuukauden sisällä. Hoito on maksuton alle 18-vuotiaille. Muilta peritään asetuksen mukaiset asiakasmaksut. Lapsen huoltajat varaavat ajan lapselle ensimmäiseen suun terveystarkastukseen noin 2-vuotiaana. Sen jälkeen hammashoitokäyntien välit määritellään yksilöllisesti. Peruskoululaiset kutsutaan hammashoitoon yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Hammashoidosta perittävät maksut

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Perumatta ja käyttämättä jääneestä hammaslääkärin vastaanottoajasta peritään 01.01.2022 alkaen 51,50 € 18 vuotta täyttäneiltä.

Kaikkia 18-vuotta täyttäneitä asiakkaita laskutetaan terveyskeskustaksoin. Lasku lähetetään postitse, mahdollisuus valita verkkolasku.

Asiakasmaksut