Sairaala

Terveyskeskussairaala

Sairaala tarjoaa kempeleläisille asiakaslähtöistä ja moniammatillista, tutkimusta, hoitoa ja kuntoutuspalvelua.

Sairaalassa on 22 potilaspaikkaa. Sairaalaan tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen vastaanoton kautta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta, sekä muista alueen sairaaloista.

Osastolla hoidetaan leikkaus-, aivohalvaus-, infektio,- syöpä- ja saattohoitopotilaita, sekä muistisairaita, psykiatrisia ja päihdeongelmaisia potilaita.

Sairaalassa hoidetaan potilaita myös päiväkävijöinä, jolloin sairaalaan tullaan sovittuun aikaan esim. suonensisäistä lääkehoitoa ja /tai haavahoitoa varten.

Sairaalassa on opiskelijoita, joten työntekijöiden tehtävänkuvaan kuuluu myös opiskelijoiden ohjaus.

Vierailuaika klo 15-19.

Saattohoidossa olevien potilaiden läheisten vierailuaikoja ei ole rajoitettu.

Yhteystiedot

  • Kanslia  puh. 050 316 9522
  • fax. 08 554 8129
  • Sairaanhoitajat puh. 050 4636 384 ja 044 4972 105
  • Fysioterapeutit,  Henna Liehu-Kivelä puh. 050 3169 702 ja Suvi Leppänen puh. 050 4636 382
  • Fysioterapeutti, kotikuntoutus, Tuuli Pyykkönen puh. 040 7230 746
  • Vastuuyksikköpäällikkö, Päivikki Makkonen, puh. 050 4636 381
  • Osastonlääkäri
  • Hoitopäivälaskutus puh. 050 316 3803 ti-ke klo 9-11

Kotisairaala

Sairaalan yhteydessä toimii kotisairaala. Kotisairaalan toiminta on kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto tk:n sairaalahoidolle.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan terveyskeskussairaalan lääkärin lähetteellä. Asiakkuus perustuu potilaan vapaaseen valintaan.

Kotisairaala toimii arkisin klo 7-21 ja viikonloppuisin sekä loma-aikoina klo 7-15.

Erikoissairaanhoito

PPSHP:n sivut Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.