Terveyskeskuksen valinta

Terveyskeskuksen valinnan mahdollisuus

Vuoden 2014 alusta alkaen asiakkaan valinnan vapaus julkisessa terveydenhuollossa laajenee ja henkilö voi valita hänen perusterveydenhuollon palveluita tarjoavan terveyskeskuksen (tai terveysaseman) mistä päin Suomea hän haluaa.

Terveyskeskusta vaihtaessaan henkilö sitoutuu käyttämään kaikissa perusterveydenhuollon palveluissa valitsemaansa terveyskeskusta (terveysasemaa) vähintään vuoden ajan. Valinta koskee kaikkia seuraavia palveluja kokonaisuudessaan:

 • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
 • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
 • Iäkkäiden neuvontapalvelut
 • Todistukset
 • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet)
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
 • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot)
 • Lyhytaikainen laitoshoito

Potilaan valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan, eli asiakas ei voi hoitaa asioitaan usealla terveysasemalla vaan vaihdoksen tehdessään hän sitoutuu olemaan ko. terveysaseman asiakas vähintään vuoden ajan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Ilmoitus terveyskeskuksen valinnasta

Perusterveydenhuollossa valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä erillinen ilmoitus. Lapsen puolesta lomakkeen allekirjoittaa huoltaja. Yhteishuoltajuustapauksissa tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus.

Kaavakkeen voi noutaa myös terveyskeskuksesta. Ilmoitus tulee toimittaa sekä nykyiselle että uudelle terveysasemalle.

Ilmoituskaavakkeen palautus

Kempelettä koskeva ilmoituskaavake palautetaan kirjeitse osoitteeseen Kempeleen terveyskeskus, PL 21, 90441 Kempele.

 • Kaavakkeen voi jättää myös terveyskeskuksen vastaanotolle.
 • Sähköisiä ilmoituksia ei käytetä tietoturvariskien vuoksi.