Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa, sekä neuvoo muissakin lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa, tai epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella hoitoyksikön (osaston) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä.

Voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen,

  • jos sinulla on kysyttävää potilaan tai asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutukseen, kanteluun, oikaisuvaatimukseen tai potilasvahinkoasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Asiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja yksityisillä palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä.

Yhteystiedot

Muistutuksen teko

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutukset lähetetään osoitteella Kempeleen kunta, kirjaamo, PL 12, 90441 Kempele.