Hoitotakuu

Hoitotakuulaki

Hoitotakuulaki tuli voimaan 1.3.2005 ja sen mukaan kiireetön hoito on saatava määräajassa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kuten aiemminkin sairauden laadusta riippuen heti tai mahdollisimman pian.

Lain mukaan potilaan on saatava yhteys terveyskeskukseen virka-aikana välittömästi, joko puhelimitse tai tulemalla terveyskeskukseen. Laki ei tarkoin määrittele välittömän yhteydensaannin ajallisuutta mutta käytännössä sen katsotaan tarkoittavan kohtuullista aikaa saman päivän kuluessa.

Lain mukaan hoidon tarve on arvioitava kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarve voidaan arvioida usein jo puhelimessa tai käynnillä terveyskeskuksessa esimerkiksi hoitajan vastaanotolla. Hoidon tarpeen voi siis arvioida muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri kuten lähihoitaja, perushoitaja, hammashoitaja, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Lain mukaan lääketieteellisesti perustelluksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa mutta kuitenkin kolmessa kuukauden kuluessa siitä kun tarve on arvioitu, hammashoidossa kuudessa kuukaudessa. Hoitotakuu ei sinänsä edellytä pikaista lääkärin vastaanotolle pääsyä kiireettömissä tilanteissa

Laki velvoittaa terveyskeskusta ilmoittamaan odotusajat hoitoon pääsystä, tämä toteutetaan kunnan www-sivuilla.

Hoitotakuulain toteutuminen Kempeleen terveyskeskuksessa joulukuussa 2021

Yhteydensaanti Kempeleen terveyskeskuksen hoitotakuun mukaisiin palvelupisteisiin toteutuu lain edellyttämällä tavalla samana päivänä joko puhelimitse tai paikalle saapumalla. Puhelimitse yhteydensaanti terveyskeskuksen henkilökuntaan ei onnistu aina yhdellä soitolla ja sen vuoksi on käytössä puhelinvastaajapalvelu vastaanotolla (kiireellinen ja ei-kiireellinen, koronapuhelimet), neuvolassa ja suun terveydenhuollossa. Palveluun jätettyyn yhteydenottopyyntöön vastataan saman päivän aikana, mutta ruuhkahetkissä takaisinsoitto voi viedä yhdestä kolmeen arkipäivää.

Hoidontarve tulee arvioiduksi usein jo ensimmäisen kontaktin yhteydessä välittömästi tai viimeistään kolmen arkipäivän päivän kuluessa yhteydenotosta.

Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun ei-kiireelliseen hoitoon ja tutkimukseen lääkärin vastaanotolle on noin viisi viikkoa, suun terveydenhuollossa odotusaika on noin viisi kuukautta. Odotusaika eri työntekijöiden ja toimintojen välillä vaihtelee johtuen muun muassa henkilökunnan sijaistamattomista lomista ja muista poissaoloista sekä Covid-19 -epidemian tilannekuvasta alueellamme, mutta hoitotakuu ei kiireelliseen hoitoon ja tutkimukseen toteutuu.

Joulukuussa 2021 hoitotakuulain vaatimukset toteutuvat Kempeleen terveyskeskuksessa.