Asiakasmaksut

  • Käyntimaksua ei peritä veteraaneilta, eikä alle 18-vuotiailta
  • Perumattomasta vastaanottoajasta peritään 51,50 € sakkomaksu 18 vuotta täyttäneiltä
  • Lääkärin todistuksesta tai lausunnosta peritään pääsääntöisesti 51,50 € maksu, kuitenkin esimerkiksi lyhytaikaisen sairausloman todistus on maksuton, samoin erityskorvattavista lääkkeistä annettava todistus
  •  Lääkärivastaanoton laskut toimitetaan postitse (mahdollisuus valita verkkolasku).

Oulun seudun yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Laitoshoidon maksut (31.12.2022 saakka)

PalveluAsiakasmaksu
Terveyskeskusmaksu, 18-vuotta täyttäneiltä
Käyntimaksu, enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa 20,90
Fysioterapiakäynti, maksun perimiselle ei ole asetettu ikärajaa 11,60
Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti(tilapäinen kotisairaanhoito) 19,20
Muun henkilöstön kotikäynti (tilapäinen kotisairaanhoito) 12,20
Sairaalan poliklinikkamaksu, erikoissairaanhoidon palveluista 41,80
Päiväkirurgia 136,90
Pitkäaikaishoitomaksun käyttövara 112,00
Sarjahoidon maksu/enintään 45 kertaa/kalenterivuosi 11,60
Lääkärin ja hammaslääkärin todistus 51,50
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80
Sakkomaksu, perumatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta 18 vuotta täyttäneiltä 51,50

Kotisairaalan ja neuvolan perhetyön asiakasmaksut

Asiakasmaksut määräytyvät kotihoidon/kotisairaanhoidon asiakasmaksuasetuksen ja kunnanhallituksen asiasta tekemän päätöksen mukaisesti.

Laitoshoidon maksut

PalveluAsiakasmaksu
Hoitopäivämaksu 49,60
Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80
Hoitopäivämaksu maksukaton (692 euroa/kalenterivuosi) ylittymisen jälkeen 22,80

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9§:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. Suun terveydenhuollon asiakkaalta julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokituksen mukaisten aika- ym. resurssien tarvetta kuvaavien vaativuusluokkien pohjalta.

Proteettisten toimenpiteiden osalta noudatetaan kuitenkin 9 §:n 2 kohdan mukaista kokonaishinnoittelun periaatetta.

Maksut määräytyvät toimenpiteen vaativuuden ja proteettisen työn vaativuuden mukaan oheisten maksujen puitteissa.

  • Suun terveydenhoidon asiakasmaksut: 8,40-222,70€
PalveluAsiakasmaksu
Perusmaksu, suuhygienisti (käyntimaksu) 10,30
Perusmaksu, hammaslääkäri (käyntimaksu) 13,30
Perusmaksu, erikoishammaslääkäri (käyntimaksu) 19,50

Kuvantamistutkimukset

 

PalveluAsiakasmaksu
- Hammaskuva 8,50
- Panoraamaröntgen 19,20
- Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 8,50