Asiakasmaksut

  • Käyntimaksua ei peritä veteraaneilta, eikä alle 18-vuotiailta
  • Perumattomasta lääkärin vastaanottoajasta peritään 51,40 € sakkomaksu
  • Lääkärin todistuksesta tai lausunnosta peritään pääsääntöisesti 51,40 € maksu, kuitenkin esimerkiksi lyhytaikaisen sairausloman todistus on maksuton, samoin erityskorvattavista lääkkeistä annettava todistus

 Lääkärivastaanoton laskut toimitetaan postitse (mahdollisuus valita verkkolasku).

Oulun seudun yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut:

https://www.ppshp.fi/potilaille_ja_laheisille/prime103.aspx

Palvelu Maksu 1.1.2017 alkaen
Terveyskeskusmaksu, 18-vuotta täyttäneiltä
  
  - Käyntimaksu, enintään 3  lääkärillä käynniltä/kalenterivuosi 20,90
Fysioterapia 11,50
Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,10
Muu henkilöstön kotikäynti 12,10
Sairaalan poliklinikkamaksu, esim. erikoissairaanhoidon palvelut 41,70
Laitoshoidon maksut
- Hoitopäivämaksu 49,50
- Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80
Pitkäaikaishoitomaksun käyttövara 107,00
Sarjahoidon maksu/enint. 45 krt/kalenterivuosi 11,50
Lääkärintodistus 51,40
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80
Sakkomaksu, perumatta ja käyttämättä jätetystä lääkärin ja
suun ja hampaiden tutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneiltä
51,40
Hoitopäivämaksu maksukaton (691 €) ylittymisen jälkeen 22,80

Kotisairaalan sairaanhoitajan tilapäinen kotikäynti

Lääkärin kotikäynti

12,10

19,10

Suun terveydenhuolto
Perusmaksu, suuhygienisti (käyntimaksu) 10,30
Perusmaksu, hammaslääkäri (käyntimaksu) 13,30
Perusmaksu, erikoishammaslääkäri (käyntimaksu) 19,40
Kuvantamistutkimukset:
- Hammaskuva 8,50
- Panoraamaröntgen 19,10
- Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta
8,50
Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien
hoidosta toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan

8,50:sta 225,50

0 – 2 6,20
3 – 4 13,80
5 – 7 27,50
8 – 10 40,20
11 – 56,40
Proteettiset toimenpiteet:
Proteesin huolto
- pohjauksella 40,20
- korjaus 27,50
Akryyliosa- ja kokoproteesi 134,20
Kruunut ja sillat hampaalta 134,20
Rankaproteesi 163,00

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

 

Lomakkeet