Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Tiedote koronavirusepidemiasta 25.3.2020 klo 11.00

Tiedote koronavirusepidemiasta 25.3.2020 klo 11.00

ke 25. maaliskuuta 2020 11.00.00

KORONAVIRUSEPIDEMIA

Suomessa on meneillään koronavirusepidemia. WHO on määritellyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman tartuntatautiepidemian pandemiaksi. 11.3.2020 alkaen epidemia-alueita ei enää ole luokiteltu, vaan riski sairastua on kaikkialla maailmassa. Koronatilanne elää jatkuvasti, joten kehotamme seuraamaan mm. valtioneuvoston verkkosivuja, THL:n verkkosivuja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja sekä kunnan eri tiedotuskanavia (nettisivut, some), joita päivitetään aktiivisesti. Kaiken infotulvan ja huhujen pyörteessä on hyvä säilyttää rauhallisuus ja maltti, ja luottaa terveydenhuollon ammattilaisten ja eri viranomaisten ohjaukseen ja työhön.

www.valtioneuvosto.fi
www.thl.fi
www.ppshp.fi
www.kempele.fi

Suomen valtioneuvosto on antanut ma 16.3.2020 ohjeistuksen ja linjaukset Suomen kunnissa noudatettavaksi.
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Ravitsemusliikkeiden aukiolon rajoittaminen, hallituksen esitys eduskunnalle 24.3.2020

 • Esityksessä ehdotetaan ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamista 31.5.2020 asti. Ravitsemisliikkeet olisi pidettävä suljettuna asiakkailta. Ulosmyyntiä eli ruoan tai juoman myymistä muualla nautittavaksi ei rajoitettaisi. Rajoituksen ulkopuolelle jäisivät lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut henkilöstöravintolat, joita ovat esimerkiksi päiväkotien, koulujen, sairaaloiden, ja vankiloiden ruokalat sekä teollisuuslaitosten henkilöstöruokalat.

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Toimipaikkoja voidaan joutua tiivistämään/keskittämään hoidettavien määrän vähentyessä.
 • Infektio-oireisia lapsia ei päiväkotiin:
  • Koronaviruksen esiintyvyyden nopea nousu Pohjoismaissa ja Etelä-Suomen alueella alkuviikosta ennustaa koronavirustapausten lisääntyvän myös Oulun alueella lähiaikoina. Tämän vuoksi suositellaan, että infektio-oireiset lapset eivät mene päiväkotiin. Tämä koskee lapsia, joilla on lieviäkin oireita, kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua.
  • Vaikka nykytiedon mukaan lapsilla ja nuorilla uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia on todettu vähän ja oireet tällä potilasryhmällä ovat olleet lieviä, on tärkeää vähentää riskiä, että koronavirustartunnat leviäisivät päiväkodeissa. Tällä suojellaan myös henkilökuntaa.
 • Päivähoitomaksut:
  • Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajille hyvitetään varhaiskasvatusmaksua, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa (2vko) ajalla 18.3.-13.4.2020. Ehtona on, että poissaolo on yhtenäinen ja ilmoitettu vähintään kaksi päivää (2pvä) ennen keskeytyksen alkua omaan varhaiskasvatusyksikköön. Lyhyempiä poissaoloja ei hyvitetä. Palveluseteliin liittyvistä käytännöistä on tiedotettu yksityisiä päiväkoteja.
 • Varhaiskasvatusyksiköt tiedottavat lasten huoltajia ajantasaisesti muutoksista mm. Muksunetin kautta.

Perusopetus ja lukio

 • Koulujen tilat on suljettu ke 18.3.2020 alkaen ma 13.4.2020 saakka, ja lähiopetus niissä keskeytetty. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.
 • Valtioneuvosto muutti 20.3. perusopetusta koskevaa asetusta. Maanantaista 23.3. lähtien kaikki peruskoulun 1.-3. luokkien oppilaat saavat tarvittaessa lähiopetusta. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1.-3.-luokkalaisille suositellaan vahvasti etäopetusta. Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.
 • Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan.
 • Kempeleen kunnassa käytetään niitä tietoteknisiä työkaluja, jotka ovat lisensoitu (käyttöoikeudellisesti) kunnan käyttöön, ovat keskitetysti otettu käyttöön kunnan ICT-ympäristöön ja noudattavat tietosuojalle ja tietoturvalle asetettuja vaatimuksia (O365 ym.).
 • Kouluterveydenhuollon ei-kiireellisiä tarkastuksia ei toistaiseksi suoriteta.
 • Infektio-oireisia lapsia ei kouluun
  • Koronaviruksen esiintyvyyden nopea nousu Pohjoismaissa ja Etelä-Suomen alueella alkuviikosta ennustaa koronavirustapausten lisääntyvän myös Oulun alueella lähiaikoina. Tämän vuoksi suositellaan, että infektio-oireiset lapset eivät mene kouluun. Tämä koskee lapsia, joilla on lieviäkin oireita, kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua.
  • Vaikka nykytiedon mukaan lapsilla ja nuorilla uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia on todettu vähän ja oireet tällä potilasryhmällä ovat olleet lieviä, on tärkeää vähentää riskiä, että koronavirustartunnat leviäisivät kouluissa. Tällä suojellaan myös henkilökuntaa.
 • Vakuutukset etäopetuksessa:
  • Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja koulunkäynti / opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun oppilas/opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä.
  • Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta.
  • Vakuutus ei ole voimassa, kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana.
  • Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.
 • Opetusta koskevista järjestelyistä tiedotetaan oppilaita ja koteja Wilman kautta.
 • Kempeleen lukio on siirtynyt etäopetukseen 16.3.2020. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin tiivistetyssä aikataulussa ilmoitetun mukaisesti.
 • Koulukuljetusvuoroja supistetaan kuljetettavien määrän vähentyessä
 • Kouluruokailu:
  • Perusopetus: Kouluruokailuun ovat oikeutettuja ne lapset, jotka ovat lähiopetuksessa.
  • Lukio: Kouluruokailua ei toistaiseksi järjestetä (lukiolaki §35)

Muut toiminnot

 • Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, Zimmari ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset on suljettu ke 18.3.2020 alkaen 13.4. saakka.
  • Zimmarin kuukausi- ja kausikorttien hyvitykset voidaan tehdä jatkamalla korttien voimassaoloaikaa menetetyn käyttöajan verran siitä päivästä lähtien, kun halli taas aukeaa.
 • Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut ja kokoontumiset

 • Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 • Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Työn tekeminen

 • Työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä varaudutaan velvoittamaan tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Kesätyöntekijät ja kesätyösetelit

 • Virusepidemiasta ja siihen liittyvistä henkilöstövaikutuksista (yt-menettely, lomautukset) johtuen kuntaan ei voi palkata kesätyöntekijöitä (tilanne muuttuu, mikäli kriisi päättyy ennen kesätyökautta)
 • Kesätyösetelien jakamista jatketaan normaalisti, työllistyminen muualle kuin kuntaan on mahdollista

Toimenpiteet yritysten tukemiseksi

 • Kunta on koonnut toimenpiteitä ja vetoomuksen paikallisten yritysten tukemiseksi. Ydinviesti on se, että kriisin aikana niin kunta, yrittäjät kuin kuntalaisetkin tukisivat, käyttäisivät ja suosisivat paikallisia yrittäjiä ja heidän palvelujaan. Tiedote on jaettu luottamushenkilöille, yrittäjille sekä kunnan nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan.

Kunnan henkilöstöä koskevat linjaukset

 • Kempeleen kunnanhallitus on 24.3.2020 kokouksessaan linjannut henkilöstön lomautusten ja yhteistoimintamenettelyn valmisteluista Covid-19 pandemian vuoksi ja sen varalta, että Covid-19 pandemia jatkuu ja valtioneuvosto antaa uusia määräyksiä, jotka vaikuttavat työnantajan edellytyksiin tarjota työtä. Kunnanhallitus päätti lomautus- ja yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä johtuen valmiuslain käyttöönoton tuomista muutoksista kunnan toimintaan. Toimenpiteissä pyritään maltillisuuteen ja kriittisten alojen resurssien turvaamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia ja pandemian tilannetta arvioidaan jatkuvasti.

Viestintä

 • www.kempele.fi-sivustolle on koottu laajasti tiedotteita eri palveluista ja muutoksista palveluihin korona virusepidemiasta johtuen. Tiedotteet on jaettu myös mm. sosiaalisen median kanaviin. Viestinnässä hyödynnetään myös Rantalakeuden printtilehteä sekä kuntatiedotteita.