Terveyskeskuksen toimitilojen väliaikaismuutoksia ja mielenterveys- ja sosiaalitoimiston palaaminen Tiilitorille

Terveyskeskuksen toimitilojen väliaikaismuutoksia ja mielenterveys- ja sosiaalitoimiston palaaminen Tiilitorille

pe 2. syyskuuta 2016 14.42.00

TERVEYSKESKUKSEN REMONTTIUUTISIA JA TOIMITILOJEN VÄLIAIKASMUUTOKSIA:

Terveyskeskuksessa toimineet lasten- ja äitiysneuvolat ovat väistötiloissa tilaelementtirakennuksessa Hovintie 5, väistö jatkuu myös vuoden 2017 ajan.

Rakentamisen uudisosa otetaan käyttöön 3.10.2016 alkavalla viikolla. Terveyskeskussairaala muuttaa 2. kerroksen tiloihin ja 1. kerrokseen muuttavat fysioterapia sekä tk:n hallinto.

Lokakuussa käynnistyy vanhan terveyskeskuksen saneerauksen ensimmäinen vaihe. Vastaanotto, hammashoito, laboratorio ja röntgen jatkavat nykytiloissaan mutta näihin kaikkiin kulku tapahtuu pääoven eli A-oven kautta. Muut sisäänkäynnit ovat remontin vuoksi suljettuja.

Saneerauksen ensimmäinen vaihe kestää kesään 2017. Sen jälkeen toisessa vaiheessa saneerataan kiinteistön lopputilat, jolloin em. toiminnat siirtyvät jo saneerattuihin tk-tiloihin. Koko hankkeen valmistuminen on vuoden 2017 lopussa.

Remontoinnista aiheutuvat haitat pyritään yhteistyössä rakentajien kanssa minimoimaan.

Mielenterveyspalvelut muuttavat takaisin Tiilitorille (Tiilitie 2) 5.9.2016 alkavalla viikolla.