Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Kempeleen kunnan toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana

Kempeleen kunnan toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana

ti 24. maaliskuuta 2020 17.41.00

Tiedote 24.3.2020

Kempeleen kunnan toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana

Hankinnat

  • Kempeleen kunnan yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
  • Kempeleen kunnan hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.
  • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan sellaisille paikallisille toimijoille, joiden osalta tilanne on koronaviruksen vuoksi haastavinta.
  • Tekniset palvelut pyrkii käyttämään henkilöstövajetilanteissa paikallisia alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan.

Tukitoimet Kempeleen kunnan omistamien toimitilojen vuokralaisille

  • Kempeleen kunta myöntää hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti 50 % - 100 % vuokrahuojennuksen omistamiensa kiinteistöjen osalta sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti.

Kempeleen elinkeinopalvelut

  • Kempeleen kunnan elinkeinopalvelujen koko henkilöstö on käytettävissä yritysten tukena rahoitus- ja ongelmatilanneratkaisujen löytämisessä.
  • Kempeleen kunnan elinkeinopalvelut järjestävät mm. maksuttomia yrityksille suunnattuja ajankohtaisia koulutuksia, virtuaalisia etäkahviloita ym.

Vetoomukset

  • Kempeleen kunta vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
  • Kempeleen kunta vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostoskäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.