Kempeleen ensimmäinen liikuntasuunnitelma

Kempeleen ensimmäinen liikuntasuunnitelma

to 19. joulukuuta 2019 21.00.00

Kempeleeseen on valmistunut tämän syksyn aikana liikuntasuunnitelma, jonka avulla on mahdollisuus muodostaa näkemys Kempeleen liikuntapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Suunnitelmasta käy ilmi myös liikuntapalveluiden toiminta-ajatukset, painopisteet ja kehityskohteet. Näin se toimii liikuntapalveluiden ohjaavana asiakirjana, tukena päätöksen tekijöille ja viranhaltijoille. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Lisätietoa: https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikuntasuunnitelma.html