Toimeentulotuki

PERUSTOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN ON SIIRTYNYT KELALLE 1.1.2017 ALKAEN.

Toimeentulolain mukaan toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa tai ei voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan tai muista tuloistaan tai varoistaan tai häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan hakijalle perusosa, joka kattaa ruoka-, vaate-, harrastus-, koululais-, hygienia-, pienet terveydenhoito-, televisio-, puhelin- ja lehtimenot. Hakemus on täytettävä huolella, puutteellisesti tai virheellisesti täytetystä hakemuksesta koituu hakijalle haittaa, koska toimeentulotukipäätös on tällöin kielteinen. Lataa täydentävän/ehkäisevän toimeentulolotukihakemus.

Hakemuksen voi jättää joko sosiaalitoimiston neuvontaan (Voimatie 6 A) tai postittaa osoitteella: Kempeleen kunta, sosiaalitoimisto, PL 21, 90441 Kempele.

Toimeentulotuen myöntämisperusteet

Oikeus toimeentulotukeen selvitetään siten, että ruokakunnan koon mukainen perusosa ja toimeentulotukeen oikeuttavat menot lasketaan yhteen ja verrataan niitä käytettävissä oleviin tuloihin.

Huomioon otettavat tulot ja varallisuus

Toimeentulotukea haettaessa otetaan huomioon henkilön tai perheen nettomääräiset käytettävissä olevat tulot; palkka, yritystulo, eläkkeet, sairausvakuutus-, äitiys-, vanhempain- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, opintoraha ja -laina, asumislisä, kotihoidontuki, elatustuki/-apu, asumistuki, lapsilisä. Säästöt ja varallisuus (omaisuus, joka ei ole tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi) otetaan huomioon, mm. arvopaperit, osakkeet. Opintolaina lasketaan tuloksi, mikäli hakijalla on oikeus lainaan. Myös muut säännölliset ja satunnaiset tulot ja käytettävissä olevat varat huomioidaan.

Yhteystiedot

sosiaaliohjaaja Piia Peräläinen
040 623 3287

vt. sosiaalityöntekijä Virve Lappalainen
p. 050 316 9673

Toimeentulotukilaskuri

Kelan toimeentulotukilaskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada perustoimeentulotukea. Laskurin tulos ei ole toimeentulotukipäätös, ja varsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta. Toimeentulotukihakemus toimitetaan asuinkunnan sosiaalitoimistoon.

Kelan etuuslaskurit Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet