Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tavoittaa kunnan sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Voimatie 6 A
90440 Kempele

Postiosoite:
Kempeleen sosiaalitoimisto
PL 21
90441 Kempele

sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, puhelinaika klo 9.00 - 10.00

vahtimestari/vartija p.050 463 6399

Sosiaalityö

sosiaalihuolto / lapset
sos.tt Pauliina Koponen p. 040 486 9122
sos.tt. Vuokko Ohtonen p. 040 610 2803

sosiaalihuolto / lapset, lastensuojelun jälkihuolto
sos.tt. Eija Tiikkala p. 050 463 6312

aikuissosiaalityö / päihdehuolto / täydentävä toimeentulotuki
sos.tt. Maria Juntunen p. 050 463 6313
sosiaaliohjaaja Eeva Moilanen p. 050 316 9673
sosiaaliohjaaja Piia Peräläinen p. 040 623 3287

lapsiperheiden palvelutarpeen arviot:
sos.tt. Ulla Hietala p. 050 316 9672
sosiaaliohjaaja Susanna Vehkaperä p. 040 579 9697

Lastensuojelu

lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto:
sos.tt. Hanna Paananen p. 050 463 6317
sos.tt Arja Kasurinen p. 050 463 6316

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Anita Jääskö p. 044 497 2260, puhelinaika klo 9.00 - 10.00 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
Riitta Saarelainen p. 050 463 6311, puhelinaika klo 9.00 - 10.00

Ajankohtaista

Lomakkeet