Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tavoittaa kunnan sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Voimatie 6 A
90440 Kempele

Postiosoite:
Kempeleen sosiaalitoimisto
PL 21
90441 Kempele

sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, puhelinaika klo 9.00 - 10.00

vahtimestari/vartija p. 050 463 6399

Sosiaalityö

vs. johtava sosiaalityöntekijä Heidi Holmström p. 050 568 1905

Sosiaalihuolto/lapset
sosiaalityöntekijä Kaarina Kaukua p. 040 610 2803
sosiaalityöntekijä Mia Ronkainen p. 040 486 9122
sosiaalityöntekijä Eija Tiikkala p. 050 463 6312 (lisäksi lastensuojelun jälkihuolto)
sosiaaliohjaaja Jonna Mikkonen p. 040 184 9166

Aikuissosiaalityö / täydentävä toimeentulotuki
sosiaaliohjaaja Piia Peräläinen p. 040 623 3287

Aikuissosiaalityö / päihdehuolto
sosiaalityöntekijä Pia Kovalainen p.050 4636 313

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviot:
sosiaalityöntekijä Milla Kärkkäinen p. 050 316 9672

Lastensuojelu

sosiaalityöntekijä Heidi Holmström p.050 463 6316
sosiaalityöntekijä Hanna Paananen p.050 463 6317
sosiaalityöntekijä Karoliina Kauppinen p. 040 655 1074 

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja

Anita Jääskö p. 044 497 2260, puhelinaika klo 9.00 - 10.00 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä

Kaisa Kuusikko p. 050 463 6311

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet