Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tavoittaa kunnan sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Tiilitie 2 ( 2 kerros )
90440 Kempele

Postiosoite:
Kempeleen sosiaalitoimisto
PL 21
90441 Kempele

sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, puhelinaika klo 9.00 - 10.00

Sosiaalityö

sos.tt Pauliina Koponen p. 040 486 9122

Sosiaalihuolto / lapset, lastensuojelun jälkihuolto
sos.tt. Eija Tiikkala p. 050 463 6312

aikuissosiaalityö / päihdehuolto / täydentävä toimeentulotuki

sos.tt. Pia Kovalainen p. 050 463 6313

vs. sosiaaliohjaaja Päivi Isola p. 040 623 3287

sosiaaliohjaaja Eeva Moilanen p. 050 316 9673

Lastensuojelu

palvelutarpeen arviot:

vs.sos.tt. Leena Marttila p. 050 316 9672

sosiaaliohjaaja Susanna Vehkaperä p. 040 579 9697

lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto:

sos.tt. Hanna Paananen p. 050 463 6317

sos. tt Arja Kasurinen p. 050 463 6316

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja

Anita Jääskö p. 044 497 2260, puhelinaika klo 9.00 - 10.00 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
Riitta Saarelainen p. 050 4636 311, puhelinaika klo 9.00 - 10.00

Ajankohtaista

Lomakkeet