Lastensuojelu

Lastensuojelu turvaa lasten suojelun

- turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön 
- tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen
- etusija erityiseen suojeluun

Lastensuojelun tehtävänä on
- vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin
- tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa
- toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto

Lastensuojelun perhetyö:
- asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän kautta
- auttaa vanhempia löytämään keinot vanhemmuudesta selviämiseen
- ohjaa perhettä luomaan sellaisen kasvuympäristön lapsille, jossa heidän terve kehityksensä on mahdollista


Lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tekeminen

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta. Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

Viranomaisia koskee lastensuojelulain 25§:n ja sosiaalihuoltolain 35§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviota.

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen numeroon 044 497 2273 (klo 8-16 arkisin). Muina aikoina 112 tai 044 703 6235 (Oulun seudun sosiaalipäivystys).

Päivystykseen voit soittaa, kun tarvitset kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista lapsen, nuoren tai perheen tilanteeseen.


Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoitus tulisi tehdä aina päivystyksen sähköpostiin turvasähköpostina osoitteeseen sosiaalipäivystyksen turvasähköposti. Turvasähköposti vaatii sisäänkirjautumisen.

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa havaitaan

- lapsen hoidon ja huolenpidon puutteet tai osaamattomuus
- lapsen tarpeiden vakava laiminlyönti tai heitteillejättö
- lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka
- lapsen päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma, itsetuhoisuus, rikoksilla oireilu tai jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
- huoltajan päihde- tai mielenterveyden ongelma, oman hoidon laiminlyöminen, jaksamattomuus
- perheen erittäin heikko taloudellinen tilanne tai arjen tukiverkon puuttuminen

Lapsen pahoinpitely- tai seksuaalinen hyväksikäyttöepäilyissä ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä tutkintapyyntö myös poliisille.Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Voimatie 6 A
90440 Kempele

Postiosoite:
Kempeleen sosiaalitoimisto
PL 21
90441 Kempele

Jos et tavoita työntekijää heti niin jätä tekstiviestillä yhteystietosi niin työntekijä ottaa Sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Palvelutarpeen arviot:
sosiaalityöntekijä Ulla Hietala p. 050 316 9672
sosiaaliohjaaja Sarianna Keränen p. 040 579 9697

Lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto:
sosiaalityöntekijä Hanna Paananen p. 050 463 6317
sosiaalityöntekijä Karoliina Kauppinen p. 040 655 1074

Lastensuojelun jälkihuolto:
sosiaalityöntekijä Eija Tiikkala p. 050 463 6312 (puhelinaika klo 9-10) 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet