Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työllistymistä edistävä palvelu. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001 ja 702/2020).

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on:

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3-24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään neljä tuntia.

Kempeleessä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipisteissä, kuten esimerkiksi nuorten starttipajalla, monistus- ja korjauspajalla, kierrätyskeskuksessa, ympäristönhoitoryhmässä, kouluissa, päiväkodeissa sekä yhdistyksissä ja järjestöissä.

Palveluohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan käynnistämisestä aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesti. Palveluohjaajalta saa ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluihin (palvelutarpeen arviointi, toimeentulotuki, sosiaaliohjaus, sosiaalityö, työttömien terveystarkastus, työ- ja toimintakyvyn arviointi) sekä ohjausta työelämään, koulutukseen ja myös muihin palveluihin kuten Työllisyyden kuntakokeiluun ja Kelan palveluihin.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Palveluohjaaja
Sirpa Niemikorpi
puh. 0405692287
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaajat ottavat vastaan osoitteessa Voimatie 6 A, 90440 Kempele.