Yläkouluikä

Missään muussa elämänvaiheessa ei tapahdu yhtä nopeaa sekä laaja-alaista kehitystä että fyysisiä muutoksia kuin nuoruudessa. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä sekä nuoressa että hänen vanhemmissaan. ​

Murrosikä käynnistää psyykkisen kehityksen prosessin, jossa keskeisinä kehitystehtävinä ovat irtaantuminen vanhemmista, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin jäsentely. Psyykkinen kehitys etenee kuitenkin fyysistä kehitystä hitaammin. Mielen yritys sopeutua tilanteeseen näkyy usein lapsenomaisena käytöksenä, taantumana. Lapsenomainen käytös voi ilmetä uhona, rivoina puheina ja röyhkeänä käytöksenä. ​

Nuoren persoonallisuuden kehittyminen on aina yksilöllistä ja tämän vuoksi ei ole mielekästä verrata nuoria toisiinsa. Temperamentti, aiemmat elämänkokemukset ja perhesuhteiden kiinteys vaikuttavat siihen, millä tavalla nuori käy läpi nuoruuttaan ja sen mukanaan tuomia muutoksia. Tavoitteena on, että nuori kehittyy omaksi persoonakseen, jolla on omia mielipiteitä, asenteita ja mieltymyksiä. 

Nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen tukea, ohjausta ja rajoja itsenäistymisen tarpeestaan huolimatta. Joskus murrosikä aiheuttaa niin paljon haasteita, että nuori ja myös vanhemmat tarvitsevat perheen ulkopuolista apua. Sivupalkista löydät palveluja erilaisiin tilanteisiin. Tietoa ja tukea on saatavilla myös verkosta: alla olevilta nettisivuilta ja  Tukea verkosta -osion linkeistä. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti

Nuortennetti

Väestöliiton nuorten sivut


Äiti ja tytär

Älä jää yksin -nappi

Älä jää yksin- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava, jonka avulla voit pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydeno​ttopyynnön tai esittää kysymyksen. Palveluohjaaja vastaa sinulle kolmen arkipäivän kuluessa.