Eroneuvonta

Ero on kriisi, joka koskettaa koko perhettä. Lapsen tai nuoren näkökulmasta jo eron uhka voi olla kriisitilanne. Vanhempaa voi huolestuttaa, mitä eron uhka ja ero merkitsee lapselle. Apua voi hakea jo eroa harkitessa. ​

Se, miten vanhemmat kykenevät eron jälkeen tekemään yhteistyötä lasta koskevissa asioissa, vaikuttaa lapsen tai nuoren selviämiseen eron tuomissa muutoksissa. Lapsi tai nuori tarvitsee vanhemmiltaan aikaa, ymmärrystä, turvallisuutta ja tietoa muutoksista. Vanhempien tulee keskustella lapsen tai nuoren kanssa siitä, miten perheen asiat jatkossa hoidetaan. ​

Ero voi olla vanhemmille myös henkisesti ja taloudellisesti raskasta. Tarvittaessa voi hakea apua omista terveyspalveluista tai taloudellisista tukipalveluista. ​