Parisuhde

Parisuhde on yksi elämämme merkittävimmistä ihmissuhteista. Jos parisuhde voi hyvin, lisääntyy hyvinvointimme ja se heijastuu myös lähiympäristöömme. Jotta parisuhde toimisi hyvin ja toisi iloa ja tyydytystä, sitä kannattaa tietoisesti pyrkiä hoitamaan. ​Tukea parisuhteeseen tarjoaa perheneuvola.

Parisuhde

Myös alla olevien linkkien kautta löydät tukea parisuhteeseen:

Perheneuvonta- Oulun seurakunnat

Parisuhteet- Väestöliitto

Parisuhdekeskus Kataja- Parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö