Eroneuvonta

Ero on kriisi, joka koskettaa koko perhettä. Lapsen tai nuoren näkökulmasta jo eron uhka voi olla kriisitilanne. Vanhempaa voi huolestuttaa, mitä eron uhka ja ero merkitsee lapselle. Apua voi hakea jo eroa harkitessa. ​

Yhteinen vanhemmuus jatkuu vaikka parisuhde loppuu. Se, miten vanhemmat kykenevät eron jälkeen tekemään yhteistyötä lasta koskevissa asioissa, vaikuttaa lapsen tai nuoren selviämiseen eron tuomissa muutoksissa. Lapsi tai nuori tarvitsee vanhemmiltaan aikaa, ymmärrystä, turvallisuutta ja tietoa muutoksista. Vanhempien tulee keskustella lapsen tai nuoren kanssa siitä, miten perheen asiat jatkossa hoidetaan. Lasta koskevia asioita sovittaessa vanhemmat voivat hyödyntää Vanhemmuussuunnitelmaa (STM). 

Ero voi olla vanhemmille myös henkisesti ja taloudellisesti raskasta.  Apua eroon on saatavilla perheneuvolasta.

Myös verkosta voit saada eroneuvontaa:

Apuaeroon

Tyhjä penkki

Tietoa erosta

Eroauttaminen