Raskausaika

Lapsen odotus on suurten muutosten aikaa. Fyysisten muutosten ohella raskausaika tuo mukanaan psyykkisiä myllerryksiä koko perheelle. Yleensä muutokset ovat odotettuja ja ihania asioita, mutta joskus ajatus lapsesta saattaa aluksi tuntua ristiriitaiselta. Mahdolliset raskausongelmat ja tuleva synnytys voivat myös pelottaa raskaana olevaa naista ja hänen kumppaniaan. Kaikki raskauden mukanaan tuomat muutokset ovat jokaisen odottavan kohdalla yksilöllisiä. Siinä missä toinen odottaja on koko raskausajan elämänsä kunnossa, saattaa toisella olla runsaasti erilaisia vaivoja. Tulevilla vanhemmilla (ja sisaruksilla) on raskausaikana aikaa valmistautua vauvan syntymään. Kohtuvauvaan kohdistuu monenlaisia tunteita, ajatuksia ja toiveita, joista on hyvä keskustella terveydenhoitajan kanssa.

​Lapsen syntymä on aina vanhemmille ainutlaatuinen, liikuttava ja herkkä kokemus. Synnytyskokemus ja sen muistot saattavat vaikuttaa vahvasti erityisesti synnyttävän äidin elämään pitkään synnytyksen jälkeenkin. ​Synnytyksen kulkua on koskaan mahdotonta tietää ennalta, mutta siihen voi valmistautua ja sitä varten voi harjoitella. On todennäköistä, että synnytyksestä tulee helpompi ja mahdollisesti myös lyhyempi, kun odottava äiti ja synnytyskumppani tietävät mitkä tekijät sitä edistävät.

Äitiysneuvola tu­kee ja oh­jaa odot­ta­vaa äi­tiä ja per­het­tä ras­kau­teen, syn­ny­tyk­seen ja lap­si­vuo­deai­kaan liit­tyvissä asioissa. Neu­vo­lakäynneillä seu­ra­taan ras­kau­den ete­ne­mis­tä ja sikiön hyvinvointia se­kä syn­ny­tyk­sen jäl­keen vau­van ja äi­din ter­vey­den­ti­laa. Neu­vo­las­sa tue­taan van­hem­muu­teen kas­va­mis­ta.

Terveyspalveluita

Kela tukee lapsiperheitä etuuksilla.

Neuvolapsykologin palvelu on lyhytterapeuttista työskentelyä lasta odottavien tai vauvaperheiden kanssa varhaisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Voit olla yhteydessä neuvolapsykologiin, jos odotusaikana tai synnytyksen jälkeen tunnet itsesi uupuneeksi, ahdistuneeksi tai masentuneeksi tai haluat tukea keskenmenon, lapsen menetyksen tai sairaan lapsen syntymän vuoksi. ​

Neuvolapsykologi neuvoo ja konsultoi, myös puhelimitse ja tekee tilanteen arviointia yhdessä perheen kanssa. Lisäksi hän tekee jatkohoidon tai –tutkimuksen tarpeen arviointia. Neuvolapsykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä neuvolan- ja muiden perhetyöntekijöiden, perheneuvolan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Mielenterveyspalvelut

Päihdepalvelut

Lastensuojelu

Vammaispalvelut

Meille tulee vauva - Opas vauvan odotukseen ja hoitoon. (THL)

Meille tulee vauvat - Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon. (THL)

Odottavan äidin käsikirja on lapsen hankkimista suunnitteleville ja raskaana oleville tarkoitettu perusteos raskaudesta ja synnytyksestä. (Terveyskirjasto/Duodecim)

Isäksi tulossa - Tukea ja tietoa odotusaikaan tulevalle isälle. (Ensi- ja turvakotien liitto) 

Äimä Ry tarjoaa tietoa ja vertaistukea raskaana olevien ja äitien masennuksesta.raskaana oleva nainen

Pyydä neuvoa- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu kynnyksetön sähköinen palvelukanava. Voit kysyä neuvoa tai pyytää apua tai palvelua jättämällä yhteydenottopyynnön napin kautta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työntekijä vastaa sinulle muutaman arkipäivän kuluessa.

 

 pyydä neuvoa -nappi

Lisätietoa