Perhekeskuksen palveluohjaus

Palveluohjaaja Maikki Pöyskö p. 040 662 0443

  • Palveluohjaajalle voit soittaa maanantaista torstaihin klo 9-15, muuna aikana voit jättää yhteydenottopyynnön alla olevan "Älä jää yksin"- napin kautta.
  • Perhe voi olla itse yhteydessä palveluohjaajaan tai yhteydenotto voi tapahtua työntekijän toimesta perheen luvalla.
  • Palveluohjaus on perheelle maksutonta.

Huomioithan, että palveluohjaus ei ole tarkoitettu akuuttien tai hätätilanteiden hoitoon. Näissä tilanteissa ota yhteys terveydenhuollon tai sosiaalipäivystykseen tai soita 112.

Tyttö ja isä pöydän ääressä   

Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut joustavasti, oikeaan aikaan ja yhdellä yhteydenotolla. Palveluohjauksen toimintamallia on kehitetty syksyn –21 aikana osana Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus: Lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämisohjelmaa. Palveluohjauksen toimintamallin pilotointi jatkuu toukokuun -22 loppuun.

Palveluohjaus auttaa tarkoituksenmukaisen avun ja tuen löytämisessä kun lapsen, nuoren tai perheen elämässä on tuen tarvetta. Palveluohjauksen tavoitteena on tarjota kynnyksetöntä neuvontaa ja ohjausta.  Palveluohjauksen avulla voidaan kartoittaa perheen arjen sujuvuutta ja yhteistyössä perheen omien verkostojen sekä tarvittavien palvelujen kanssa suunnitellaan konkreettisia toimia vaikeuksien ratkaisemiseksi ja vahvuuksien tukemiseksi. Palveluohjauksessa hyödynnetään mm. Lapset puheeksi -menetelmää.

Keskitetty palveluohjaus vähentää ammattilaisten päällekkäistä työtä ja resurssien hukkaamista. Asiakkaiden osallisuus lisääntyy ja palveluohjauksen tekemän tilannearvion kautta palveluiden järjestäminen nopeutuu. Työntekijät siirtyvät rinnakkaistyöskentelystä yhdessä tekemiseen. Lisäksi palveluohjaus tuottaa tietoa palvelujen kehittämiseen, johtamiseen ja päätöksentekoon.

Älä jää yksin -nappi

Älä jää yksin- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava, jonka avulla voit pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai esittää kysymyksen. Palveluohjaaja vastaa sinulle kolmen arkipäivän kuluessa.