Perheen tuki

Perhe

Lapsen saaminen on yksi elämän suurimmista muutostilanteista. Elämä muuttuu merkittävällä tavalla, kun tulemme vanhemmiksi. ​

Vanhemmaksi tulemiseen liittyy usein paljon odotuksia, toiveita ja pelkoja. Ihminen saattaa pohtia, selviydynkö raskaudesta tai synnytyksestä, voinko sitoutua lapsen kasvatukseen, onko minulla riittäviä voimavaroja vanhemmuuteen, osaanko hoitaa lasta tai pärjäämmekö kumppanini kanssa. Riittävän hyvälle vanhemmuudelle ei ole tyhjentävää määritelmää. Tärkeintä vanhemmuudessa on rakkauden osoittaminen, rajojen asettaminen ja huolenpito. ​

Riittävän hyvän vanhemman muistilista: ​

  • Lapsi saa huolenpitoa, rajoja, ymmärrystä ja hellyyttä. ​
  • Vanhempi on kiinnostunut lapsesta ja viettää tämän kanssa yhteistä aikaa. ​
  • Vanhempi tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia. Hän on valmis muuttamaan toimintatapojaan tarvittaessa ja uskaltaa pyytää apua. ​
  • Vanhempi pitää hyvää huolta omista voimavaroistaan. ​
  • Vanhempi huolehtii, että lapsella ja itsellään on ainakin joitain vastavuoroisia sosiaalisia suhteita, sillä tarvitsemme myös muita ihmisiä.

Neuvolan perhetyöntekijä tarjoaa varhaista tukea lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille matalalla kynnyksellä. Varhaiskasvatuksen perheohjaus tarjoaa kynnyksetöntä tukea, ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asiakasperheille.. Perheneuvola palvelee kempeleläisiä lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lasten psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolapalvelut on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria.

Vanhemmuuteen on saatavilla tukea myös verkosta:

Vanhempainnetti (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Neuvokas perhe - Vinkkejä ja neuvoja riittävän hyvään perhearkeen

Vanhemmat (Väestöliitto)

Vanhempien Akatemia (Nuorten Ystävät)

Vanhemmuuden tuen reseptikirja

Isä ja tytär

Terveys

Asuminen

Työllisyys

Talous

Taloudellisen tilanteesi ollessa huono, hae ensisijaisesti Kelan kautta toimeentulotukea. Mikäli et ole oikeutettu toimeentulotukeen, voit hakea täydentävää toimeentulotukea kunnan aikuissosiaalityöstä. Seurakunnan diakoniatyö tarjoaa myös apua ja tukea.

Asumisentuki

Ruoka-apu: MLL KempeleSeurakunta

Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin ja -paikkoihin, kuten konsertteihin, teattereihin ja museoihin. Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana Kaikukorttia jakavassa sosiaali- ja terveysalan yksikössä.

Talous- ja velkaneuvonta

Ulosotto

Erityinen tuki

Vapaa-aika ja harrastukset

Parisuhde on yksi elämämme merkittävimmistä ihmissuhteista. Jos parisuhde voi hyvin, lisääntyy hyvinvointimme ja se heijastuu myös lähiympäristöömme. Jotta parisuhde toimisi hyvin ja toisi iloa ja tyydytystä, sitä kannattaa tietoisesti pyrkiä hoitamaan. ​Tukea parisuhteeseen tarjoaa Kempeleen perheneuvola ja Oulun seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus.

Parisuhteen tukea verkossa:

Väestöliiton parisuhde- ja terapiapalvelut

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Parisuhdekeskus Kataja - Parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö

Pariskunta käsi kädessä

Perheasioiden sovittelu on avioliittolaissa säädetty erityinen sosiaalipalvelu, joka on käytettävissä silloin kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Perheasioiden sovittelua on kehitetty erityisesti vanhempien erotilanteisiin, joissa lasten asioista sopiminen saattaa tuottaa erimielisyyksiä ja kiistoja. Sovittelijat tarjoavat apua ja tukea tilanteissa, joissa vanhempien omat keskusteluyritykset ovat johtaneet umpikujaan. Sovittelu on maksutonta.​

Perheasioiden sovitteluun voi hakeutua myös eron jälkeen esimerkiksi lapsen ja vanhemman tapaamisiin liittyvissä ristiriidoissa. ​

Kempeleessä perheasioiden sovittelua tehdään perheneuvolassa.

Ero on kriisi, joka koskettaa koko perhettä. Lapsen tai nuoren näkökulmasta jo eron uhka voi olla kriisitilanne. Vanhempaa voi huolestuttaa, mitä eron uhka ja ero merkitsee lapselle. Apua voi hakea jo eroa harkitessa. ​

Yhteinen vanhemmuus jatkuu vaikka parisuhde loppuu. Se, miten vanhemmat kykenevät eron jälkeen tekemään yhteistyötä lasta koskevissa asioissa, vaikuttaa lapsen tai nuoren selviämiseen eron tuomissa muutoksissa. Lapsi tai nuori tarvitsee vanhemmiltaan aikaa, ymmärrystä, turvallisuutta ja tietoa muutoksista. Vanhempien tulee keskustella lapsen tai nuoren kanssa siitä, miten perheen asiat jatkossa hoidetaan. Lasta koskevia asioita sovittaessa vanhemmat voivat hyödyntää Vanhemmuussuunnitelmaa (STM) sekä Kaksi kotia -sovellusta.

Ero voi olla vanhemmille myös henkisesti ja taloudellisesti raskasta. Apua eroon on saatavilla perheneuvolasta.

Myös verkosta voit saada eroneuvontaa:

Apuaeroon - Ensi- ja turvakotien liitto

Tietoa erosta - Väestöliitto

Eroauttaminen - Vanhempien Akatemia

Puiston penkki

Joskus perheissä voi tapahtua ikäviä asioita, joihin ei voi aina varautua etukäteen. Tapahtumat voivat liittyä lapsen tavalliseen kasvuun ja kehitykseen tai voivat olla äkillisiä elämänmuutoksia. Fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavia asioita voivat olla esimerkiksi perheen muutto, lapsen tai nuoren kaveripiirin vaihtuminen, vanhempien ero, perheen jäsenen vakava sairastuminen, onnettomuudessa vahingoittuminen tai kuolema lähipiirissä. Kriisi voi koskettaa myös laajempaa yhteisöä.

Kun perhe kohtaa vaikeuksia, se koettelee jokaisen perheenjäsenen jaksamista. Jokainen tarvitsee silloin tukea ja ymmärrystä. Lapsen tai nuoren oireilu voi näyttäytyä univaikeuksina, kaverisuhteista vetäytymisenä, väkivaltaisena, välinpitämättömänä, itsetuhoisena tai levottomana käyttäytymisenä. Aikuisen tehtävänä on silloin varmistaa, että lapsi/ nuori saa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä hankkia sitä tarvittaessa myös itselleen. Tilanteissa kannatta kääntyä ammatti-ihmisen puoleen ja hakea tukea vertaisryhmistä. On myös tärkeää jakaa tuntemuksiaan läheisten kanssa. Muutokset koettelevat niin henkisesti kuin fyysisesti. Mahdollisimman tavallinen arki ja rutiinit suojelevat jokaista perheenjäsentä ja auttavat pääsemään kiinni normaaliin elämänrytmiin.

Kriisin kohdatessa tukea ja apua tarjoavat:

Kriisityöryhmä

Mielenterveysseurat - Oulun Kriisikeskus

pelokas tyttö

Pyydä neuvoa- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu kynnyksetön sähköinen palvelukanava. Voit kysyä neuvoa tai pyytää apua tai palvelua jättämällä yhteydenottopyynnön napin kautta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työntekijä vastaa sinulle muutaman arkipäivän kuluessa.

pyydä neuvoa -nappi