Toiseen asteen koulutus

Kiinnostaako opiskelu lukiossa? Lukiosta saat hyvät valmiudet ja eväät tulevaisuutta varten. Lukio on väylä korkea-asteelle eli yliopistoihin sekä ammattikorkeakouluun ja ammatillisiin opintoihin. Lukio on vapaaehtoinen, yleissivistävä toisen asteen oppilaitos ja sinne voit hakea oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen. 

Koulutuskuntayhtymä OSAO tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille työelämän tarpeet ja kansainvälisyys huomioiden. Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa voit opiskella valmentavassa koulutuksessa sekä suorittaa ammatillisia tutkintoja.

Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voit löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

opiskelijat