Neuvolapsykologin palvelut

Neuvolapsykologi voi auttaa, jos olet huolissasi alle esikouluikäisen lapsesi psyykkisestä kehityksestä tai vuorovaikutus-, tunne-elämän- tai sosiaalisista taidoista. Esikoululaiset ohjautuvat opiskeluhuollon palveluihin. 

Neuvolapsykologi kartoittaa ja selvittää tilannetta yhteistyössä vanhempien kanssa. Psykologin tapaamisilla arvioidaan lapsen psyykkistä kehitystasoa ja hyvinvointia.  Neuvolapsykologi voi olla myös mukana, kun mietitään lapsen kuntoutusta ja jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaamista. Hän sopii vanhempien kanssa tarvittavasta yhteistyöstä lapsen asioissa esimerkiksi lasten- ja perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön työntekijöiden kanssa.  Pienten lasten asioissa neuvolapsykologi työskentelee pääasiassa vanhempien kanssa ja vanhemmilla on mahdollisuus saada käynneillään tukea ja ohjausta. 

Lisätietoa