Alle kouluikä

Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsi kasvaa ja kehittyy nopeasti. Lapsen kehitys on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista ja siihen vaikuttavat monet seikat. On tärkeää muistaa, että jokainen lapsi kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa. Alla olevista palkeista voit lukea kuhunkin ikäkauteen liittyvistä asioista. 

Terveyskylän lastentalo tarjoaa tietoa lasten tavallisimmista sairauksista ja niiden hoidosta.

Veljekset

​Vauvan ensimmäinen vuosi on äidille ja koko perheelle uuden opettelua. Etenkin esikoisen synnyttyä tilanne on täysin uusi, mutta vauvat ovat aina omanlaisiaan yksilöitä. Kehittyäkseen vauva tarvitsee vuorovaikutussuhteen toiseen ihmiseen. Vauvalla on valmiuksia ja tarve vuorovaikutukseen syntymästä alkaen. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänelle kehittyy vauvavaiheessa ja varhaisvuosina hyvä perusturvallisuus. ​

Lapsen ensimmäinen vuosi on täynnä ihmeitä hänen kehittyessään suurimman osan ajasta nukkuvasta vastasyntyneestä pieneen ihmisen alkuun, joka on psykomotorisesti jo hyvin edistynyt. Näiden 12 kuukauden aikana lapsi oppii luomaan vuorovaikutuksellisia suhteita ympäristönsä kanssa, hallitsemaan kehoaan ja liikkeitään sekä kommunikoimaan jokeltelemalla ja jopa ensimmäisiä sanoja tapailemalla.

Joskus unirytmi voi olla sekaisin tai vauva valvottaa. Riittävä uni on tärkeässä roolissa koko perheen hyvinvoinnin sekä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Nukkuminen on yksilöllistä. Toiset nukkuvat sikeästi ja säännöllisessä rytmissä jo pienestä pitäen. Toiset taas ovat hyvinkin herkkäunisia ja uni häiriintyy erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Alta löydät hyödyllisiä linkkejä uniasioihin liittyen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä neuvolaan. ​

Lapsen uni - THL

Tukea uniasioissa- Ensi- ja turvakotienliitto

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja tukea lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Vauvasta kasvaa taapero, joka haluaa tehdä asioita itse ja hän näyttää jo omaa tahtoaan. Taidot kehittyvät nopeasti ja lapsi tutustuu innolla ympäröivään maailmaan. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää antaa lapsen kokeilla erilaisia asioita itse sekä aikuisen avulla. Uusissa tilanteissa lapsi voi tarvita aikuisen rohkaisua. Lapsi opettelee sietämään pettymyksestä tulevaa tunnetta ja aikuisen apu ja tuki ovat tässä korvaamattomia. Lapsi tarvitsee arjessaan selkeät rajat, rakkautta ja huolenpitoa. Aikuisen on tärkeää muistaa, että lapsi kehittyy omaa tahtiaan, eikä vertailu ikätovereihin ole tarpeen.​

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti tarjoaa lisää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Joskus unirytmi voi olla sekaisin tai vauva valvottaa. Riittävä uni on tärkeässä roolissa koko perheen hyvinvoinnin sekä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Nukkuminen on yksilöllistä. Toiset nukkuvat sikeästi ja säännöllisessä rytmissä jo pienestä pitäen. Toiset taas ovat hyvinkin herkkäunisia ja uni häiriintyy erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Alta löydät hyödyllisiä linkkejä uniasioihin liittyen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä neuvolaan. ​

Lapsen uni - THL

Tukea uniasioissa- Ensi- ja turvakotienliitto

Lapsi nukkuu

3-vuotiaana lapsi on utelias: kokeilee uusia asioita ja testaa rajoja. Hänellä on vilkas mielikuvitus ja leikit voivat olla myös rajuja. Lapsi voi pahoittaa mielensä ja kiukustua herkästikin, jolloin hän tarvitsee aikuisen apua pettymysten ja epäonnistumisten käsittelyyn. Aikuista tarvitaan myös asettamaan rajoja ja toisinaan rauhoittamaan leikkiä. Lapsi oppii näkemään itsensä sellaisena kuin hänelle läheiset ihmiset hänet näkevät, minkä vuoksi on tärkeää, että lapsi kokee olevansa rakastettu ja hyväksytty. ​

4–vuotias lapsi osaa huomioida toisia ihmisiä entistä enemmän ja hämmästyttää huomaavaisuudellaan. Lapsi on ajatuksissaan iso, mutta kuitenkin vielä pieni ihminen ja hän tarvitsee paljon aikuisen apua ja tukea eri tilanteissa. Lapsi tarvitsee rohkaisua ja tukea esim. aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin, toisten kanssa toimimiseen. Lapsi tarvitsee myös rajoja: ne auttavat suojaamaan lapsen kasvua ja kehitystä ja luovat lapselle turvallisuutta. Neljävuotiaana lapselle tehdään laaja neuvolatarkastus. ​

5-vuotiaana lapsi on jo monessa asiassa itsenäinen. Hän tarvitsee edelleen myös turvaa ja kiinnostusta sekä rauhallista yhdessäoloa vanhempien ja läheisten kanssa. Kaveritkin ovat tärkeitä. Käsitys itsestä syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kasvattajan tehtävänä on rohkaista ja kannustaa eri tilanteissa. ​

6-vuotiaalla tunteet saattavat vaihdella ja hänen voi olla vaikea rauhoittua asioiden äärelle. Vaikka lapsi voi näyttää isolta, hän tarvitsee yhä päivittäistä huolenpitoa ja hellyyttä. Kaveripiiri muodostuu lapselle yhä tärkeämmäksi, hän liikkuu enemmän itsenäisesti ja tarvitsee tukea oikean ja väärän erottamiseen (moraali). Lapsi kaipaa vanhemmilta rohkaisua ja kiitosta.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti tarjoaa lisää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Lisätietoa

Älä jää yksin -nappiÄlä jää yksin- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava, jonka avulla voit pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai esittää kysymyksen. Palveluohjaaja vastaa sinulle kolmen arkipäivän kuluessa.