Alakouluikä

Lapsen koulun alkaminen on koko perheelle uusi ja jännittävä asia. Lapsen elinpiiri laajenee ja hän liikkuu itsenäisemmin ja joutuu opettelemaan uusia taitoja ja sääntöjä. Lapselta odotetaan omatoimista suoriutumista esimerkiksi koulumatkasta ja vastuuta sovituista asioista.​

Koulunkäynti on olennainen osa lapsen elämää. Koulussa opitaan uusia tietoja ja taitoja niin eri oppiaineisiin kuin elämäntaitoihinkin liittyen. Koululla on merkittävä rooli lapsen sosiaalisen elämän keskuksena. Siellä tutustutaan uusiin ihmisiin, luodaan ystävyyssuhteita ja harjoitellaan toisten kanssa toimimista.​

Vanhempien tehtävänä on kannustaa ja rohkaista lasta itsenäisyyttä vaativissa tilanteissa. Koululaisen elämä tuo mukanaan uusia kavereita ja harrastuksia. Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsella on myös kiireetöntä aikaa kotona.

Poika värittää

Älä jää yksin -nappi

Älä jää yksin- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava, jonka avulla voit pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai esittää kysymyksen. Palveluohjaaja vastaa sinulle kolmen arkipäivän kuluessa.