Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n 3-4 momentissa mainittuja asumispalveluja. Tehostettua palveluasumista järjestetään niille ikääntyneille henkilöille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista ja hoidon sekä huolenpidon järjestymiseksi he tarvitsevat siihen tarkoitukseen soveltuvan asunnon palvelukodista. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, asteria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Kempeleen kunnalla ei ole omaa tehostetun palveluasumisen yksikköä. Kempeleessä tehostettua asumispalvelua tuottavat yksityiset palvelukodit. Kunta hankkii tehostettua palveluasumista niille asiakkaille, jotka täyttävät Kempeleen kunnan tehostetun palveluasumisen pääsyn kriteerit ja joille on tehty SAS-työryhmän arviointi ja myönteinen päätös tehostetun palveluasumisen palvelun myöntamiseksi. Palveluasumisessa on tarjolla myös lyhytaikaishoitovaihtoehtoja. Tehostetun palveluasumisen sekä tilapäishoidon hankinnasta on tehty puitesopimukset alla mainittujen palveluntuottajien kanssa 1.3.2016.

Palveluntuottaja                                                          Kunnan maksama (1.1.2018 alkaen)

Coronaria Cajanuksentienkoti Oy                                 112,40 €/hoitovrk

Esperi Hoivakoti Teppola                                              143,52 €/hoitovrk

Esperi Hoivakoti Annabelle                                           112,86 €hoitovrk

Hovilan Palvelukotiyhdistys ry                                      114,77 €/hoitovrk

Palvelukoti Pieni Pelakuu/ODL                                     114,25 €/hoitovrk

Vesper-koti/ODL                                                            114,25 €/hoitovrk

Palvelukoti Willa Lupiini/Caritas                                    108,75 €/hoitovrk 

Savotanpuisto/ Attendo                                                 113,40 €/hoitovrk

            

Tilapäishoidon tuottajat ja hoitovuorokausihinnat    

Coronaria Cajanuksentienkoti Oy                                 128,17 €/ hoitovrk

Esperi Hoivakoti Teppola                                              148,58 €/hoitovrk

Esperi Hoivakoti Annabelle                                           147,75 €/hoitovrk

Palvelukoti Pieni Pelakuu/ODL                                     114,25 €/hoitovrk

Vesper-koti/ODL                                                           114,25 €/hoitovrk

Palvelukoti Willa Lupiini/Caritas                                    146,00 €/hoitovrk

Savotanpuisto/Attendo                                                  148,56 €/hoitovrk


Asiakkailta perittävät tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

 

Lisätietoja:

palveluohjaaja p.040-1584019