Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n 3-4 momentissa mainittuja asumispalveluja. Tehostettua palveluasumista järjestetään niille ikääntyneille henkilöille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista ja hoidon sekä huolenpidon järjestymiseksi he tarvitsevat siihen tarkoitukseen soveltuvan asunnon palvelukodista. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, asteria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Kempeleen kunnalla ei ole omaa tehostetun palveluasumisen yksikköä. Kempeleessä tehostettua asumispalvelua tuottavat yksityiset palvelukodit. Kunta hankkii tehostettua palveluasumista niille asiakkaille, jotka täyttävät Kempeleen kunnan tehostetun palveluasumisen pääsyn kriteerit ja joille on tehty SAS-työryhmän arviointi ja myönteinen päätös tehostetun palveluasumisen palvelun myöntamiseksi. Palveluasumisessa on tarjolla myös lyhytaikaishoitovaihtoehtoja. Tehostetun palveluasumisen sekä tilapäishoidon hankinnasta on tehty puitesopimukset alla mainittujen palveluntuottajien kanssa 1.3.2016.

Palveluntuottaja                                                         

Coronaria Cajanuksentienkoti Oy                            

Esperi Hoivakoti Teppola                                             

Hovilan Palvelukotiyhdistys ry                                      

Palvelukoti Pieni Pelakuu/ODL                                 

Palvelukoti Willa Lupiini/Caritas                                    

Tilapäishoidon tuottajat ja hoitovuorokausihinnat    

Coronaria Cajanuksentienkoti Oy                                

Esperi Hoivakoti Teppola                                            

Palvelukoti Pieni Pelakuu/ODL                                     

Palvelukoti Willa Lupiini/Caritas     

Tarpeen mukaan ostetaan myös muilta palveluntuottajilta                               

Asiakkailta perittävät tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

 

Lisätietoja:

palveluohjaaja p.040-1584019