Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n 3-4 momentissa mainittuja asumispalveluja. Tehostettua palveluasumista järjestetään niille ikääntyneille henkilöille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista ja hoidon sekä huolenpidon järjestymiseksi he tarvitsevat siihen tarkoitukseen soveltuvan asunnon palvelukodista. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, asteria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Kempeleen kunnalla ei ole omaa tehostetun palveluasumisen yksikköä. Kempeleessä tehostettua asumispalvelua tuottavat yksityiset palvelukodit. Kunta hankkii tehostettua palveluasumista niille asiakkaille, jotka täyttävät Kempeleen kunnan tehostetun palveluasumisen pääsyn kriteerit ja joille on tehty SAS-työryhmän arviointi ja myönteinen päätös tehostetun palveluasumisen palvelun myöntamiseksi. Palveluasumisessa on tarjolla myös lyhytaikaishoitovaihtoehtoja. Tehostetun palveluasumisen sekä tilapäishoidon hankinnasta on tehty puitesopimukset alla mainittujen palveluntuottajien kanssa 1.3.2016.

Palveluntuottaja                                                          Kunnan maksama (1.1.2017 alkaen)

Coronaria Cajanuksentienkoti Oy                                 111,29 €/hoitovrk

Esperi Hoivakoti Teppola                                              142,59 €/hoitovrk

Hovilan Palvelukotiyhdistys ry                                      113,63 €/hoitovrk

Palvelukoti Pieni Pelakuu/ODL                                     113,12 €/hoitovrk

Palvelukoti Willa Lupiini/Caritas                                    108,75 €/hoitovrk                  

 

Tilapäishoidon tuottajat ja hoitovuorokausihinnat    

Coronaria Cajanuksentienkoti Oy                                 126,90 €/ hoitovrk

Esperi Hoivakoti Teppola                                              147,62 €/hoitovrk

Palvelukoti Pieni Pelakuu/ODL                                     113,12 €/hoitovrk

Palvelukoti Willa Lupiini/Caritas                                    146,00 €/hoitovrk


Asiakkailta perittävät tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

 

Lisätietoja:

palveluohjaaja p.040-1584019