Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, lakisääteisistä vapaapäivistä (3vrk/kk) sekä omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuen määrä perustuu annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa.

Omaishoidon palveluseteli

Yrittäjälle

Lisätietoja omaishoidosta ja palvelusetelistä antaa palveluohjaaja, p. 040-1584020-