Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, lakisääteisistä vapaapäivistä (3vrk/kk) sekä omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuen määrä perustuu annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa.

Lisätietoja:

Palveluohjaaja p. 040-1584020

Omaishoidon myöntämisen perusteet 1.10.2018 alkaen

Omaishoidontuen palkkiot vuonna 2019