Huoli-ilmoitus

Mikä on huoli-ilmoitus?

Huoli-ilmoitus tehdään silloin kun herää huoli esimerkiksi ikääntyneen henkilön muuttuneeseen toimintakykyyn, terveyteen tai arjessa jaksamiseen liittyen. Tai jos arviosi mukaan hän ei kykene hankkimaan itselleen apua tai ei ymmärrä omaa avuntarvettaan.

Kuka voi tehdä huoli-ilmoituksen?

Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai viranomainen, joka on huolissaan ikäihmisen, läheisen tai naapurin jokapäiväisestä selviytymisestä.

Kuinka toimin?

Voit ilmoittaa huolesi vanhuksesta alla olevalla pdf-lomakkeella. Kirjoita lomakkeelle tietoja, sekä kuvaus mistä huolesi johtuu. Kirjoita halutessasi yhteystietosi, jotta palveluohjaus saa tarvittaessa lisätietoja. Lomakkeessa kysytään, onko vanhus tietoinen ilmoituksestasi. Asiasta voi tilanteesta riippuen keskustella kyseisen henkilön kanssa, mutta huoli on sinun, ja hoidon- ja avuntarpeen arvioinnin voit jättää ammattilaisen vastuulle täyttämällä lomakkeen.

Lähetä lomake Kempeleen kunnan Ikääntyneiden hoivaan ja huolenpitoon.