Ikääntyvien palvelut

Palveluiden tavoitteena on ikääntyvien kuntalaisten tukeminen itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Tehtävänä on tukea jokaisen yksilöllisiä voimavaroja. Palvelujen suunnittelussa ja antamisessa huomioidaan yksilöllisyys, tasa-arvo, turvallisuus ja valinnan vapaus.

           Hyvä ikääntyä Kempeleessä (pdf)

Palvelujen odotusajat 

Yhteystiedot

Virka-aikana klo 8-16 yhteys palveluohjaajiin tai sairaanhoitajiin. Vain kiireellisissä kotihoidon asiakkaiden asioissa virka-ajan ulkopuolella kotihoidon päivystysnumeroon p. 040 158 4011. Kotihoidon hoitajat ovat kotikäynneillä.

Käyntiosoite: Hovintie 10C, 90440 Kempele.

Palveluohjaaja, p. 040 158 4019
- asumispalvelut
- SAP-yhdyshenkilö
- Hovilan kotihoidon ostopalvelu

Palveluohjaaja, p. 040 158 4020
- omaishoidontuki
- kuljetuspalvelut
- palvelutarpeen arviointi (uudet asiakkaat)
- vuorohoito
- turvapuhelin palvelut

Palvelusihteeri, p. 040 158 4021
- asiakasmaksuasiat

Kotihoidon palveluesimies, p. 040 1584 017
- kotihoidon henkilöstö
- ateriapalvelut

Kotihoidon johtaja, p. 050 316 9686

Kotisairaanhoitaja, p. 040 158 4014

- kotiutuskoordinaattori
- palveluohjaus/palveluntarpeenarviointi

Kotisairaanhoitajat:
- Palvelutalo, p. 040 158 4014
- Itä, p. 040 158 4015
- Länsi, p. 040 158 4016