Ikääntyvien palvelut

Palveluiden tavoitteena on ikääntyvien kuntalaisten tukeminen itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Tehtävänä on tukea jokaisen yksilöllisiä voimavaroja. Palvelujen suunnittelussa ja antamisessa huomioidaan yksilöllisyys, tasa-arvo, turvallisuus ja valinnan vapaus.

Palvelujen odotusajat

Yhteystiedot

Virka-aikana klo 8-16 yhteys palveluohjaajiin tai sairaanhoitajiin. Vain kiireellisissä kotihoidon asiakkaiden asioissa virka-ajan ulkopuolella kotihoidon päivystysnumeroon p. 040 158 4011. Kotihoidon hoitajat ovat kotikäynneillä.

Käyntiosoite: Voimatie 6 A, 90440 Kempele.

Kotihoidon johtaja, p. 050 316 9686

 • kotihoito
 • kotihoidon henkilöstö

Palveluohjaaja, p. 040 158 4019

 • asumispalvelut
 • SAS-yhdyshenkilö
 • Hovilan kotihoidon ostopalvelu

Palveluohjaaja, p. 040 158 4020

 • omaishoidontuki
 • kuljetuspalvelut
 • palvelutarpeen arviointi (uudet asiakkaat)
 • vuorohoito

Kotisairaanhoitaja, p. 040 158 4014

 • kotiutuskoordinaattori
 • palveluohjaus/palveluntarpeenarviointi

Palvelusihteeri, p. 040 158 4021

 • asiakasmaksuasiat
 • ateria- ja turvapuhelinpalvelut

Kotisairaanhoitajat

 • Länsi, p. 040 158 4016
 • Itä, p. 040 158 4015

Palvelutalo, p. 040 158 4014