Sisältö

Kunta vai kaupunki?

Suomi jakautuu 311 hallinnolliseen alueeseen, joista 107 käyttää kaupunkinimikettä ja loput 204 kuntanimikettä. Kempele on kunta ja väestöltään Suomen 66. suurin. Haluamme kysyä kuntalaisilta, jatkammeko edelleen kuntana vai muutammeko Kempeleen nimikkeen kaupungiksi? Kyse on teknisestä nimikemuutoksesta, josta päättää valtuusto. Mitä mieltä sinä olet? Kerro se meille.

Kempele on 17 600 asukkaallaan Pohjois-Pohjanmaan kolmanneksi suurin kunta. Maakunnassamme on kahdeksan kaupunkinimitystä käyttävää kuntaa, jotka ovat väestöltään Kempelettä pienempiä.

Vuosien saatossa Kempeleen kunnan nimikkeen muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi on keskusteltu useaan otteeseen. Käytännön toimintaan, talouteen tai palveluihin kunta- tai kaupunkinimike ei vaikuta mitenkään, vaan kysymys on imagosta ja mielikuvista. Kempeleen asema pysyy juridisesti ja hallinnollisesti samana nimikkeestä riippumatta.

Nyt valtuusto haluaa kuntalaisten pohtivan, haluavatko kempeleläiset tulevaisuudessa olla kuntalaisia vai kaupunkilaisia? Sinun mielipiteelläsi on merkitystä, joten olemme tuottaneet sinulle tietoa kaupunkinimityksen käyttöönotosta. Tutustu tähän tietopakettiin ja kerro kantasi epävirallisessa neuvoa-antavassa kuntalaisäänestyksessä, joka asiasta järjestetään. Äänestää voit äänestyskupongilla, joka lähetetään postitse kaikille yli 16-vuotiaille kempeleläisille.

Terveisin,
Kunnanhallitus

Katso kunnanjohtaja Tuomas Lohen haastattelu, haastattelijana nuorisovaltuuston jäsen Tiina Lankila:

Väkiluku: 17 600 asukasta. Suomessa on 53 asukasluvultaan Kempelettä pienempää kaupunkia. Kasvu on tasaista, ja Kempele on ollut vuosina 1970–2017 suhteellisesti Suomen nopeimmin kasvava kunta.

Kaupunkimaisuus: Kempeleen asukkaista 96,2 % asuu taajamassa. Väestöntiheys on yksi Suomen tiheimmistä (159 asukasta/km2, 21. sija). Kerrostalovaltainen keskusta-alue on 6 300 asukkaallaan merkittävin asutuskeskittymä.

Kaupunkitason palvelut: Kempeleen palvelut ovat kaupunkimaiset. Kunnassa on monipuoliset kaupalliset palvelut, laadukkaat vapaa-ajanpalvelut, tasokkaat perus- ja toisen asteen koulukampukset, Pohjois-Suomen suurin kauppakeskus Zeppelin, vahva yrityskenttä sekä lukuisia koti- ja ulkomaisia brändejä.

Saavutettavuus: Kempeleen läpi kulkee vilkkaasti liikennöity moottoritie ja lähellä sijaitsevat matkustajamääriltään Suomen toiseksi suurin lentoasema sekä yksi Perämeren johtavista satama-alueista. Kunnan ytimessä pysähtyvät junat, kunnassa on sujuva joukkoliikenne ja kuntaa halkovat laadukkaat kevyenliikenteen väylät.

Miksi Kempeleestä voisi tulla kaupunki?
Kempele luokitellaan kaupunkimaiseksi kunnaksi, koska sen asutuksesta on keskittynyt yli 90 % taajamaan. Imago ja maine ovat aineetonta pääomaa, jolla voi olla merkitystä tulevaisuuden Kempelettä rakennettaessa. Kaupunkinimitys sisältää mielikuvan rohkeasta, dynaamisesta ja kehittyvästä yhteisöstä, joka nojaa vahvaan yrityselämään.

Millä perusteella kaupunkinimityksen voi ottaa käyttöön?
Mikä tahansa kunta voi ottaa käyttöön kaupunkinimikkeen valtuuston päätöksellä. Kunta voi itse arvioida, täyttääkö se kaupunkimaisen yhdyskunnan piirteet.

Mikä käytännössä muuttuisi?
Ei juuri mikään: lait, tehtävät ja toiminnot ovat samat, oli kyseessä kunta tai kaupunki. Näkyvimmät muutokset ovat joidenkin nimikkeiden muutokset (esim. kunnanhallitus muuttuu kaupunginhallitukseksi) sekä kuntanimikkeen vaihtuminen kaupunkinimikkeeksi mm. markkinoinnissa ja viestinnässä. Nimikkeen muutos ei vaikuta viranhaltija- tai luottamushenkilöorganisaation kokoonpanoon, palkkoihin, palkkioihin tai byrokratian määrään.

Tuleeko muutoksesta kempeleläisille lisäkustannuksia?
Nimikemuutos kunnasta kaupungiksi on tekninen muutos, eikä se vaikuta millään tavalla kunnan talouteen tai toimintaan (esim. valtionosuudet, veroprosentit, kiinteistöverot, palvelut, palvelujen hinnat ja toimivuus). Kuntalaisille muutoksesta ei aiheudu mitään kustannuksia.

Onko asiasta jo päätetty?
Asiasta ei ole vielä päätetty. Nimikemuutoksesta (Kempeleen kunnasta Kempeleen kaupungiksi) järjestetään epävirallinen neuvoa-antava kuntalaisäänestys, jonka jälkeen valtuusto tekee asiasta virallisen päätöksensä. Jokainen kempeleläinen 16 vuotta täyttänyt on äänioikeutettu ja pääsee halutessaan ottamaan asiaan kantaa.

Äänestä 31.5. mennessä postitse kaikille yli 16-vuotiaille kempeleläisille lähetettävällä äänestyslipukkeella ja palautuskuorella tai palauttamalla äänestyslipuke johonkin seuraavissa paikoissa sijaitsevaan äänestysuurnaan (Zeppelinin keskustori, Zimmari, terveyskeskus, kunnantalon neuvonta, lukio). Neuvoa-antavan äänestyksen tulos julkaistaan kesäkuussa 2018. Valtuusto päättää asiasta syyskuussa 2018.

LISÄTIETOJA
kuntavaikaupunki@kempele.fi 

Kunta vai kaupunki -visa

Mitä tiedät Kempeleestä? Oletko tietäjä vai untuvikko? Vastaa visaan!

Kunta vai kaupunki -visassa pääset testaamaan Kempele-tietouttasi liittyen huhti-toukokuussa 2018 toteutettavaan kuntalaisäänestykseen. Mukavia visailuhetkiä!

Kunta vai kaupunki -esite


Tutustu Kunta vai kaupunki -esitteeseen täällä!

Taustaselvitys

Tutustu tämän äänestyksen taustan esittelyyn täällä. Esitys sisältää paljon mielenkiintoista tilastotietoa Kempeleestä. Samalla saat hyviä vinkkejä Kunta vai kaupunki -visaan!