Veteraanien neuvottelukunta

Neuvottelukunnan jäsenet 1.6.2017 - 31.5.2021

Jäsen Varajäsen
Pertti Sankilampi Elsa Kohtala
Juha Mäkäräinen, pj. Heikki Rautiala
Eija Piippo Kerttu Mömmö
Arto Jalonen Arto Hämäläinen
Anu Mäkelä
Paula Pohjanrinne
Jarkko Laava Pekka Vatjus-Anttila
Kai Similä, vpj. Raimo Karhu
Pirkko Haapakorva, sihteeri,
veteraaniasiamies, puh. 044 497 2194

Veteraanien neuvottelukunnalle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri veteraanijärjestön edustajaa.