Vammaisneuvosto

Kempeleen kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen vammaisneuvoston. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvosto pyrkii huolehtimaan siitä, että kunnallisessa päätöksenteossa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa tarpeet. Tavoitteena on pyrkiä löytämään toimivampia ratkaisuja mm. asumiseen, rakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä tiedonvälitykseen ja tiedottamiseen.

Vammaisneuvoston jäsenet 1.6.2017 - 31.5.2021

Jäsen Varajäsen
Timo Niemelä Ritva Rundgren
Maarit Lampela Salme Meriläinen
Raimo Tikkanen Juha Hilli
Kyösti Nuutinen, pj.  Valto Salonperä
Janne Halunen Raimo Hietala
Saara Ukura ei nimetty
Teija Estabrook Eija Leena Kärkimaa
Jari Väisänen, vpj Ritva Kylmänen
Marjo Kukka, sihteeri  

Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri vammaisjärjestön edustajaa.

Yhteystiedot:
puheenjohtaja Kyösti Nuutinen s-posti: kyosti.nuuti@gmail.com
sihteeri Marjo Kukka s-posti: marjo.kukka@kempele.fi