Seniorineuvosto

Seniorineuvoston toiminnan avulla pyritään edistämään ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia kuntaorganisaatiossa. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisten elämään ja palveluihin vaikuttavissa asioissa.

Seniorineuvostossa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja ja sihteeri. Neuvoston jäsenet toivovat kempeleläisiltä ikäihmisiltä yhteydenottoja, esityksiä ja ideoita asioista, joita neuvosto voisi viedä eteenpäin. Seniorineuvoston asettaa kunnanhallitus toimikaudekseen ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Seniorineuvoston jäsenet 1.6.2017 - 31.5.2021

Jäsen Varajäsen
Paavo Juvani, pj. Taavi Jarva
Anitta Pellikka, vpj. Juha Hilli
Kerttu Mömmö Eija Piippo
Arto Jalonen Anne-Mari Jaara
Anja Naukkarinen Jarkko Laava
Eija-Leena Kärkimaa Teija Estabrook
Anu Mäkelä  
Veikko Keränen Asta Lauri
Valto Salonperä Jorma Jylhä
Riitta Polvi-Karjalainen
Päivi Lapinoja, sihteeri