Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Lautakunnat

Valtuusto on valinnut seuraavat lautakunnat toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021:

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, joita ovat tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä tilintarkastajapalvelujen valinta. Tarkastuslautakunta valvoo tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista (Kuntalaki 84 §).

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointia varten valtuustokauden ajalle arviointisuunnitelman ja antaa kultakin arvioitavalta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta antaa arviointikertomuksen suoraan valtuustolle

- linkki arviointi- ja toimintakertomuksiin

Kuntalain 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksista ilmoittamisesta ja siitä keitä ilmoitusvelvollisuus koskee.

Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Lisäksi pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Lain mukaan ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä tehtävään nimittämisestä. Kunta on velvollinen pitämään sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tiedot julkaistaan kunnan kotisivuilla.

- sidonnaisuusilmoituslomake,  rekisteriseloste ja ohje sidonnaisuuksista ilmoittamiseen

- Sidonnaisuusilmoitukset, pdf-tiedosto, päivitetty 10.6.2020

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Rauma Tuula pj.  
Heikkinen Pirjo vpj. Siira Anni-Maija
Järvenpää Lasse

Etelä Jouko 1.6.2017 - 31.5.2019
Romppainen Juhani 1.6.2019 - 31.5.2021
Piira Toivo Vatjus-Anttila Pekka
Askeli Leena Pohjanrinne Paula

 

Keskusvaalilautakunta

Jäsenet
Lievetmursu Helena, pj.
Jalonen Arto, vpj.
Meriläinen Salme
Pellikka Anitta
Väisänen Jari
Varajäsenet järjestyksessä
Mäkelä Anu
Lämpsä Raimo
Neitola-Mäki Mirja
Kyngäs Arto
Ylitalo Tarja

 

Viranomaislautakunta

Toimintasäännön 8 §:n mukaan viranomaislautakunta päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus.

Jäsen Varajäsen
Määttä Pauli, pj.  Kananen Jorma
Laine Sanna, vpj. Salonperä Valto
Melgin-Keränen Raija Lankila Annukka
Janatuinen Sari Pohjanrinne Paula
Karppinen Samuli Kela Saini