Sisältö

Zuumi-paja

...on tarkoitettu 18–28 -vuotiaille kempeleläisille nuorille aikuisille.

...on vaihtoehto jos olet työttömänä tai ilman koulupaikkaa.

...tukee sinua tulevaisuuden suunnittelussa.

...keskittyy elämänhallinnallisiin asioihin kuten vuorokausirytmiin, hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, itsetuntemukseen sekä elämän mielekkyyden löytämiseen.

...koostuu pienryhmä- ja yksilövalmennuksesta.

...on jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta suunniteltua.

...on toiminnallista yhdessä tekemistä.

Zuumi-pajalle voit hakea tällä hakulomakkeella.

Zuumi-pajan toiminta on suunnattu 18–28 -vuotiaille kempeleläisille nuorille, jotka ovat työttöminä, ilman ammattitutkintoa, tarvitsevat työ- sekä toimintakyvyn selvitystä tai jotka muuten haluavat pohtia omia tulevaisuuden suunnitelmiaan. Zuumi-paja on niin sanottua matalan kynnyksen starttipajatoimintaa, jossa keskitytään vahvasti elämänhallinnallisiin asioihin, kuten säännöllisen päivärytmin löytämiseen, hyvinvointiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen, itsetuntemukseen sekä elämän mielekkyyden löytämiseen.

Zuumi-paja aloitetaan kolmen kuukauden mittaisena pajajaksona, joka koostuu ryhmä- ja yksilövalmennuksesta. Pajajakson pituus, sisältö ja tavoitteet  määritellään alkukartoituksen, nuoren elämäntilanteen sekä hänen ja työvalmentajan yhdessä asettamien tavoitteiden pohjalta. Zuumi-pajalaiset kokoontuvat ryhmänä kolme kertaa viikossa; tiistaisin, torstaisin sekä perjantaisin. Pajalla tutustumme itseemme, kartutamme ryhmätyöskentely- ja sosiaalisia taitoja, harrastamme liikuntaa, kokkailemme, kokeilemme uusia harrastuksia ja vierailemme kiinnostavissa kohteissa

Pajajaksolla pyritään edistämään nuoren kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia sekä vahvistamaan kokonaisvaltaisesti nuoren hyvinvointia. Tavoitteena on, että työpajajakson jälkeen nuori siirtyy johonkin muuhun hänen yksilöllisiä tavoitteitaan tukevaan toimintaan, kuten esimerkiksi kuntoutusselvitykseen, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, opiskelemaan tai avoimille työmarkkinoille.


Kysy lisätietoja:

Työvalmentaja

Antti Oksanen
antti.oksanen@kempele.fi
p. 050 3163 768

Pajaohjaaja
Heidi Huotari
heidi.huotari@kempele.fi
p. 050 3163 766
FB: Zuumipajaohjaaja Heidi

Nuorisopalveluiden päällikko
Sanna Tauriainen
sanna.tauriainen@kempele.fi
p. 050 3078 981

Lisätietoja:

Työvalmentaja
Antti Oksanen
p. 050 3163 768
FB: Antti työvalmentaja Kempele

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen
p. 050 3078 981

Zuumi-pajan tilat ovat muuttuneet Kempele Akatemian tiloihin.
Honkasentie 15.