Sisältö

Osallisuus ja vapaaehtoistoiminta

OSALLISTU JA VAIKUTA

Osallisuus on käsitteenä hyvin laaja ja se koostuu monista eri palikoista. Usein se ymmärretään pelkästään vaikuttamisena ja osallistumisena, siis aktiivisena toimintana, mutta osallisuus on myös paljon enemmän: se on mielipiteen kysymistä, mukaan ottamista, yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että kuuluu mukaan porukkaan, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Vaikuttaminen alkaa oman mielipiteen ilmaisemisesta. Mielipiteen voi ilmaista monella eri tavalla. Voit esimerkiksi vaikuttaa edustuksellisen demokratian keinoin tai ottaa osaa keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

Nuorisopalveluiden osallisuus lähtee aina lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista. Nuorisotyöntekijän rooli on olla auttava ja mahdollistava osapuoli nuorten osallisuudessa.

Kempeleen kunnan Nuorisovaltuusto 2018 - NuVa
Nuorisovaltuusto on valittu. Ensimmäisessä nuorisovaltuustossa on 13 jäsentä.

Pikkuparlamentti
Pikkuparlamentti koostuu yhtenäiskoulujen (1-9.lk) ja  lukion oppilaista/oppilaskunnista sekä nuorisotoimen edustajista (2). PP:n asemaa nuorten omana vaikutusväylänä sekä keskustelevana foorumina vahvistetaan ja varmistetaan että toiminta on lapsista ja nuorista lähtöisin.

Pikku Parlamentti myöntää kaksi kertaa vuodessa 50 – 500 euron suuruisia hankeavustuksia. Avustukset on tarkoitettu tukemaan ja kehittämään kempeleläisten lasten ja nuorten osallisuutta. Hankkeet voivat olla erilaisia projekteja, tapahtumia, retkiä, osallisuuskoulutuksia, osallisuuspäiviä tai esimerkiksi koulujen välistä yhteistyötä. Avustusta ei voi käyttää pelkästään tavarahankintoihin.

Pikkuparlamentin ylimääräinen kokous 15.9.2017 (pöytämuistio pdf)
Pikkuparlamentin kevätkokous 30.5.2017 Kempele Akatemialla (pöytämuistio pdf)
Pikkuparlamentin syyskokouksen 8.12.2016 pöytäkirja ja liite avustuspäätöksestä
Pikkuparlamentin kokous 25.4.2016 (pöytäkirjamuistio)
Pikkuparlamentin kokouksen pöytäkirja 2.12.2015. Pikkuparlamentin kokouksessa jaettiin avustuksia lasten ja nuorten hankkeisiin.

Etsivällä nuorisotyöllä on omaa osallisuustoimintaa, lue lisää täältä.

Vapaaehtoistoiminta:

Verkkonuoret
- Mediataidot nettikiusaamista vastaan. Verkkonuoret suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia, koulutuksia, verkkopelejä, materiaaleja.

Lukion vapaaehtoiskurssi
- Kurssilla lukiolaisilla on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä Kempele-Akatemiassa.

Tapahtuma- ja yökahvila-avustajat
-Tule mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan yökahviloita ja tapahtumia.

Kempeleen kunnan nuorisopalvelut facebook

Nuorisopalvelujen arvot:

Asiakaslähtöisyys
Vapaaehtoisuus
Luottamuksellisuus
Osallisuus
Samanarvoisuus

Yhteystiedot

Nuorisopalvelujen päällikkö

Sanna Tauriainen
p. 050 3078 981
sanna.tauriainen(at)kempele.fi

Postiosoite:
Asemantie 1, PL12, 90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15, 90450 Kempele