Sisältö

Osallisuus ja vapaaehtoistoiminta

Osallisuus on käsitteenä hyvin laaja ja se koostuu monista eri asioista. Usein se ymmärretään pelkästään vaikuttamisena ja osallistumisena, siis aktiivisena toimintana, mutta osallisuus on paljon enemmän: se on mielipiteen kysymistä, mukaan ottamista, yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että kuuluu mukaan porukkaan, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Vaikuttaminen alkaa oman mielipiteen ilmaisemisesta. Mielipiteen voi ilmaista monella eri tavalla. Voi esimerkiksi vaikuttaa edustuksellisen demokratian keinoin, ottaa yhteyttä työntekijöihin tai osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Nuorisopalvelujen työntekijän rooli on olla mahdollistava osapuoli nuorten osallisuudessa.

Kempeleen kunnan Nuorisovaltuusto,  NuVa
Nuorisovaltuustossa on 12 jäsentä. Tämän hetkisen valtuuston toimintakausi on 2018-2019.

Pikkuparlamentti
Pikkuparlamentti
koostuu peruskoulujen ja lukion oppilaista/oppilaskunnista. Ohjaajina toimii nuorisopalvelujen työntekijöitä sekä koulujen opettajia. 

Nuortenklubi
Nuoret voivat tuoda esille omia ideoita ja toteuttaa niitä. Nuortenklubi kokoontuu säännöllisesti.

Lukion vapaaehtoiskurssi
Kurssilla lukiolaisilla on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä Kempele-Akatemiassa. Kurssi toteutetaan, jos siihen on riittävästi osallistujia. 

Vapaaehtoistoiminta nuorisopalveluissa
Voit olla mukana muun muassa toteuttamassa ja suunnittelemassa yökahviloita ja tapahtumia. Voit myös ehdottaa omaa ideaasi vapaaehtoistyön muodosta. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi täällä.

 

Yhteystiedot

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen
050 3078 981
sanna.tauriainen(at)kempele.fi

Postiosoite:
Asemantie 1
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15
90450 Kempele

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Facebookissa

Nuorisopalvelut Instagramissa