Sisältö

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustoon ehdokashaku kaudelle 2020-2021 on päättynyt. Uusista nuorisovaltuutetuista julkaistaan tietoa joulukuussa.

.

Tehtävä ja toiminta

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi nuorisovaltuustot edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustot järjestävät myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Kempeleessä nuorisovaltuuston sihteerinä/ohjaajana toimii nuorisopalvelujen päällikkö.

Nuorisovaltuutetut ovat iältään noin 13–18-vuotiaita. Nuorisovaltuuston toimikausi on Kempeleessä kaksi vuotta. Seuraava nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla 2019. 

Kempeleen nuorisovaltuuston muistiot: 

Lisätietoja NuVa:n toiminnasta:
Veeti Mykkänen
Kempeleen nuorisovaltuuston puheenjohtaja
p. 0400 890800
veemyk(at)outlook.com

Kempeleen NuVa 2018-2019

Valitut nuorisovaltuutetut:
(kausi 2018-2019)

Veeti Mykkänen, pj.
Pinja-Riikka Karvonen, varapj.
Ella Karjalainen
Eera Karppinen
Veikka Karvonen
Onni Kuivala
Tiina Lankila
Ville Latoranta
Kosti Moilanen
Sini Pekkala
Aino Saravesi
Anni-Maria Teirikko
Kiia Vänttilä

Nuorisovaltuusto Instagramissa