Sisältö

Näppihaukka-toiminta

Kempeleen kunta on sitoutunut Näppihaukka-toimintamalliin, jolla puutututaan alle 15-vuotiaiden ensimmäiseen ilmi tulleeseen omaisuusrikokseen (näpistys, vahingonteko, petos). Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalitoimi tekee nuorisopalveluille Näppihaukka-lähetteen. Nuorisopalvelut kutsuvat nuoren ja hänen huoltajansa tapaamiseen, jossa keskustellaan lapsen/nuoren elämäntilanteesta, tapahtuneesta rikoksesta sekä sen herättämistä ajatuksista niin lapsen/nuoren kuin huoltajankin osalta. Tarvittaessa sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä ja raportti tapaamisesta toimitetaan sosiaalitoimistoon.

Näppihaukka-toiminta on peräisin oululaisesta mallista, joka on toiminut Oulun seudulla vuodesta 1997 ja toiminnalla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia.Kempeleessä Näppihaukka-toiminta käynnistyi vuonna 2012.

Vaikka alle 15-vuotiasta omaisuusrikoksen tekijää ei tuomita teosta rikosoikeudelliseen rangaistukseen, ovat rikoslaissa määritellyt teot alle 15-vuotiaidenkin tekeminä rikoksia. Jokaisen näpistyksen ilmianto vastuuttaa lasta/nuorta omissa teoissaan ja näin edesauttaa ehkäisemään tai katkaisemaan rikollisen käyttäytymisen. Näppihaukka ohjaa tarvittaessa eri viranomais- ja auttajatahojen piiriin.

Kempeleen kunnan nuorisopalvelut facebook

Nuorisopalveluiden arvot:

Asiakaslähtöisyys
Vapaaehtoisuus
Luottamuksellisuus
Osallisuus
Samanarvoisuus

Yhteystiedot

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisopalveluiden päällikkö
Sanna Tauriainen
p. 050 3078 981
sanna.tauriainen(at)kempele.fi

Postiosoite:
Asemantie 1, PL12, 90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15, 90450 Kempele