Sisältö

Hankkeet

Escape Room - Yhdessä kohti tulevaa

Projektin tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja monikulttuurisuutta sekä vähentää ennakkoluuloja luomalla Escape room, teemalla ”yhdessä kohti tulevaa”. Escape roomin avulla lisätään tietoa maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista sekä ei vihapuheelle-liikkeestä. Tämä hanke edistää paikallisten nuorten ja turvapaikanhakijoiden välistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä suunnitelmallisen yhteistoiminnan avulla.
Lue lisää täältä:

Tieto- ja neuvontatyöhön toimintapiste Kempele Akatemian tiloihin

Nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Kempeleen nuorisopalvelut on saanut valtion avustusta nuorten tieto- ja neuvontatyön toiminnan laajempaan käynnistämiseen, henkilöstökuluihin, toimipisteen rakentamiseen sekä laitehankintoihin.

Toimintapiste tulee olemaan Kempele Akatemian uudessa toimitilassa, keskeisellä toimipaikalla Kempeleessä, kauppakeskus Zeppeliinin välittömässä läheisyydessä. Toimipaikan kiinteä sijainti tukee tieto- ja neuvontatyön luonnetta lähipalveluna. Toiminta on tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupisteeksi, josta nuori saa tukea ja tietoa ilman ajanvarausta ja maksutta. Yhtenä tieto- ja neuvontatyön keskeisistä tavoitteista on ohjata nuori hakemaan tietoa myös itsenäisesti, oikeista lähteistä, medianlukutaitoa hyödyntäen.


Rantalakeuden nuorten työpajaselvityshanke

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen viiden kunnan yhteiselle nuorten työpajatoiminnan selvityshankkeelle. Hanke on ESR-rahoitteinen. Hankkeen päätoteuttajana toimii Limingan kunta, muita mukana olevia kuntia ovat Kempele, Tyrnävä, Lumijoki ja Hailuoto.

Hankkeen tavoitteena on läpikäydä kuntien sisäiset työpajapalvelut ja toimintamallit, sekä alueelliset kehittämistarpeet. Hankkeen tavoitteena on löytää hankekuntien välille uudenlainen yhteistyömalli, sekä kartoittaa yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia. Hankkeen myötä pyritään löytämään aidosti asiakasta palveleva tehokas työpajatoiminnan yhteismalli, jonka myötä nuorille tarjoutuu paremmat mahdollisuudet poluttua opiskeluun ja työelämään. Hankkeen toteutusaika on 1.3.-31.12.2017.
Lisätietoja hankkeesta saat hankevastaavavalta Annelta: anne.santaniemi@liminka.fi.

Kempeleen kunnan nuorisopalvelut facebook

Nuorisopalveluiden arvot:

Asiakaslähtöisyys
Vapaaehtoisuus
Luottamuksellisuus
Osallisuus
Samanarvoisuus

Yhteystiedot

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisopalveluiden päällikkö
Sanna Tauriainen
p. 050 3078 981
sanna.tauriainen(at)kempele.fi

Postiosoite:
Asemantie 1, PL12, 90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15, 90450 Kempele