Kuntalaiskyselyn tulokset

Maaliskuussa 2017 tehtyyn Kempele Akatemian kuntalaiskyselyyn tuli yhteensä 539 vastausta, suurkiitokset kaikille vastaajille, määrä yllätti meidät todella positiivisesti. Kyselyyn vastaajista naisia oli noin 70%. Noin puolet vastaajista oli iältään 26-50-vuotiaita, mutta vastauksia saatiin kaikista ikäluokista. Tyytyväisyys vapaa-ajan palveluihin oli pääosin hyvää. Kirjastopalveluihin vastaajista tyytyväisiä oli (paras tai toisiksi paras vaihtoehto) n. 92 %, virkistysuimala Zimmarin palveluihin n. 87 %, liikuntapalveluihin n. 86 %, nuorisopalveluihin n. 85 %, kansalaisopiston palveluihin n. 74 % ja kulttuuripalveluihin n. 68 %. Jokaiselle palvelulle oli mahdollista antaa myös sanallista palautetta.

Kirjasto sai kiitosta mm. sijainnista, tiedonhausta, satutunneista, lukudiplomeista, klo 10 talviaukiolosta sekä maksuttomista varauksista. Kehittämiskohteena nähtiin kirjaston sisäilma ja isompien tilojen – jopa uuden kirjaston - tarve, asia on kunnan päättäjien käsittelyssä. Kirjastoon toivottiin rauhallista lukutilaa, kirjaston valikoimaa sekä kiitettiin että toivottiin kehitettävän. Kirjasto ottaa mielellään vastaan hankintaehdotuksia. Aukiolot saisivat kyselyn vastaajien mukaan olla vielä laajemmat sekä pääkirjaston että Tietotorin osalta. Kulttuuripalvelujen viime vuosina tapahtunut monipuolistuminen ja lisääntynyt tarjonta sai kuntalaisilta positiivista huomiota. Silti kulttuuritarjontaa toivottiin entistä enemmän kaiken ikäisille, eritoten konsertteja ja musiikkiesityksiä. Kyselyn avoimista vastauksista saimme myös paljon muita toiveita ja hyviä ideoita kulttuuripalveluille. Muun muassa stand upia, vierailevaa teatteria, kempeleläisiä esiintyjiä sekä kirjoituskilpailu oli kuntalaisten toiveissa. Myös museota pidetään hyvänä ja tärkeänä paikkana.

Liikuntapalveluiden osalta kuntalaiset kokevat, että Kempeleen puitteet ja mahdollisuudet liikunnalle ovat hyvät, monipuoliset ja hyvässä kunnossa. Liikuntapalveluiden tarjonta sai kiitosta, mutta tarjontaan kaivataan kuitenkin myös monipuolisuutta ja enemmän matalankynnyksen toimintaa. Ulkoliikuntaan toivottiin mm. ulkokuntosaleja sekä luonnonläheisiä liikuntapaikkoja. Kaivattu maastopyöräilyreitistö on tavoitteena avata ensi vuoden aikana. Kempeleen liikuntapalveluissa on tehty henkilöstömuutoksia, joiden myötä 1.4. liikuntapalveluissa on aloittanut erityisliikunnan koordinaattori ja 1.8. aloittaa liikuntapalveluiden päällikkö. Zimmarin asiakkaat olivat tyytyväisiä erityisesti henkilöstöön, vesivoimisteluihin sekä siisteyteen. Tilaa uimarit ja vesijuoksijat toivoivat kuitenkin kovasti lisää sekä remonttia. Aukioloaikoja toivottiin lisää erityisesti viikonlopuille.

Nuorisopalvelujen osalta positiivista palautetta sai kesätoiminnot, erityisesti liikennepuisto sekä monipuoliset, toimivat ja edulliset palvelut. Toimintaa toivottiin olevan entistä enemmän ja sijoittuvan laajemmin ympäri Kempelettä. Kuntalaiset toivoivat myös nuorisotyöntekijöiden jalkautuvan enemmän, huomioivan myös erityisen tuen tarvitsijat paremmin sekä järjestävän toimintaa myös viikonloppuisin. Kansalaisopistosai kuntalaisilta positiivista palautetta monipuolisesta kurssitarjonnasta ja kurssien mahdollistamista positiivisista kokemuksista. Erityisesti kädentaitojen kurssit sekä musiikin kurssit saivat kiitosta. Myös opetuksen tasoa ja opettajien ammattitaitoa pidettiin hyvänä. Asiointi on mutkatonta ja helppoa. Kehitettävinä ja parannettavina asioina kuntalaiset toivoivat kansalaisopistolta laajempaa kurssivalikoimaa erityisesti alle kouluikäisille ja alaikäisille lapsille ja nuorille, edullisempia kurssimaksuja, lisää aamu- ja päiväryhmiä sekä lyhyitä viikonloppukursseja. Lapsille toivottiin ilmainen tutustumiskerta tai mahdollisuus maksaa vain yhdestä kerrasta. Ahkeran opiskelijan korttia toivottiin takaisin.

Kaikki Akatemian toimijat saivat positiivista hyvästä asiakaspalvelusta.Yhteisenä kehittämiskohteena kaikkien palvelujen osalta nousi esiin tiedottaminen ja markkinointi. Kempele Akatemia ei nimenä ja organisaationa ole vielä kuntalaisille kovinkaan tuttu ja tietoa sekä näkyvyyttä toivottiin lisää. Muun muassa tätä haastetta pyrimme ratkaisemaan ja ottaisimme teitä kuntalaisia mielellämme avuksemme. Tavoitetilamme Kempele Akatemiassa on suunnitella ja kehittää palveluja yhdessä kuntalaisten kanssa. Kyselyyn vastaajista n. 9 % kertoi, että voisi olla mukana suunnittelu- ja kehittämistyössä ja n. 40 % valitsi tässä kysymyksessä ehkä-vaihtoehdon. Yhteistyön mahdollisista toimintamuodoista eniten kiinnostusta herätti säännöllinen kyselyihin vastaaminen. Myös asiakasraati- ja vapaaehtoistoiminnasta oli paljon kiinnostuneita. Lisäksi kokemusasiantuntijana toimiminen, työpajatilaisuuteen osallistuminen) sekä Kempele Akatemian "agenttina" toimiminen herättivät mielenkiintoa.