Mikä on Kempele Akatemia?

Kempele Akatemia tarjoaa kuntalaiselle ja vierailijalle monipuolisen kattauksen vapaa-ajan palveluja. Sieltä löydät kulttuuria, liikuntaa sekä nuorisopalvelut. Kempele-opiston monipuoliset kurssit tarjoavat jokaiselle jotakin. Kempeleläisten suosikkipaikkoja ovat luonnollisesti kirjasto ja virkistysuimala Zimmari.

Akatemian tarina

Kempele Akatemian idea syntyi vapaa-ajan sekä nuorisotyön esimiesten palaverissa keväällä 2015, kun peruspalvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen aloitti keskustelun Kempele Akatemian perustamisesta. Vapaa-ajan sekä nuorisotyön esimiesten ja peruspalvelujohtajan lisäksi Santamäenkoulun rehtori ja verkostorehtori olivat mukana ideoimassa ja valmistelemassa Kempele Akatemian perustamista.

Akatemia kerää vapaa-ajan ja nuorisotyön palvelut yhteen

Ajatuksena oli perustaa Kempeleeseen toimintamalli ja organisaatio, joka kokoaa vapaa-ajan ja nuorisotyön palvelut yhteen, jolloin ne kunnan organisaatiossa muodostavat oman alaprosessin. Vapaa-aika ja nuorisotyö olivat olleet perinteisesti osa sivistystoimea.

Kempele Akatemian valmistelun tavoitteena oli, että vapaa-ajan ja nuorisotyön palveluilla on mahdollisuus tehdä ja kehittää yhdessä entistä parempia ja monipuolisempia palveluita myös kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa. Lisäksi Akatemiaksi organisoituminen antaisi mahdollisuuden markkinoida palveluja tehokkaammin ja laajemmin.

Tästä ideasta lähdimme asiaa valmistelemaan ja kehittämään. Kävimme vierailuilla kunnissa, joissa vapaa-ajan palvelut ja nuorisotyö oli organisoitu vastaavalla tavalla. Teimme uudesta toimintamallista prosessikuvauksen, valmistelimme tavoitteet ja toiminnan sisällön eri osa-alueille, valmistelimme johtamismallia ja toiminnan organisaatiomallin. Valmisteluun osallistui myös vapaa-ajan ja nuorisotyön henkilöstö. Toimintamalliin haettiin palveluvaliokunnan ohjaus.

Aloitus syksyllä 2016

Kempeleen kunnanhallitus päätti palveluvaliokunnan ohjauksesta Kempele Akatemian toiminnan käynnistämisestä syksystä 2016 alkaen. Vuoden alussa tammikuussa 2017 Kempele Akatemian organisaatio ja oma alaprosessi olivat valmiita. Kempele Akatemian palveluihin sisältyvät Kempele-opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä Virkistysuimala Zimmarin palvelut.

Kempele Akatemian tavoitteena on järjestää monipuolisia vapaa-ajan palveluita yhdessä kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä kuntalaisten kanssa. Tavoitteena on edistää kuntalaisten vapaa-ajan harrastuksia ja itsensä kehittämistä, kuntalaisten hyvinvointia sekä osallisuutta. Akatemian palvelut on suunnattu kaikille kuntalaisille ja palvelut ovat helposti saavutettavissa – palvelut ovat siis matalan kynnyksen palveluita.

Akatemia toimii ja palvelee

Tutustu Akatemian toimintaan Toimintaa ja tapahtumia -sivulla.