Sisältö

Mikä on Kempele Akatemia?

Kempele Akatemia tarjoaa kuntalaiselle ja vierailijalle monipuolisen kattauksen vapaa-ajan palveluja. Sieltä löydät kulttuuria, liikuntaa sekä nuorisopalvelut. Kempele-opiston monipuoliset kurssit tarjoavat jokaiselle jotakin. Kempeleläisten suosikkipaikkoja ovat luonnollisesti kirjasto ja virkistysuimala Zimmari.

Akatemian tarina

Kempele Akatemian idea syntyi vapaa-ajan sekä nuorisotyön esimiesten palaverissa keväällä 2015, kun peruspalvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen aloitti keskustelun Kempele Akatemian perustamisesta. Vapaa-ajan sekä nuorisotyön esimiesten ja peruspalvelujohtajan lisäksi Santamäenkoulun rehtori ja verkostorehtori olivat mukana ideoimassa ja valmistelemassa Kempele Akatemian perustamista.

Akatemia kerää vapaa-ajan ja nuorisotyön palvelut yhteen

Ajatuksena oli perustaa Kempeleeseen toimintamalli ja organisaatio, joka kokoaa vapaa-ajan ja nuorisotyön palvelut yhteen, jolloin ne kunnan organisaatiossa muodostavat oman alaprosessin. Vapaa-aika ja nuorisotyö olivat olleet perinteisesti osa sivistystoimea.

Kempele Akatemian valmistelun tavoitteena oli, että vapaa-ajan ja nuorisotyön palveluilla on mahdollisuus tehdä ja kehittää yhdessä entistä parempia ja monipuolisempia palveluita myös kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa. Lisäksi Akatemiaksi organisoituminen antaisi mahdollisuuden markkinoida palveluja tehokkaammin ja laajemmin.

Tästä ideasta lähdimme asiaa valmistelemaan ja kehittämään. Kävimme vierailuilla kunnissa, joissa vapaa-ajan palvelut ja nuorisotyö oli organisoitu vastaavalla tavalla. Teimme uudesta toimintamallista prosessikuvauksen, valmistelimme tavoitteet ja toiminnan sisällön eri osa-alueille, valmistelimme johtamismallia ja toiminnan organisaatiomallin. Valmisteluun osallistui myös vapaa-ajan ja nuorisotyön henkilöstö. Toimintamalliin haettiin palveluvaliokunnan ohjaus.

Aloitus syksyllä 2016

Kempeleen kunnanhallitus päätti palveluvaliokunnan ohjauksesta Kempele Akatemian toiminnan käynnistämisestä syksystä 2016 alkaen. Vuoden alussa tammikuussa 2017 Kempele Akatemian organisaatio ja oma alaprosessi olivat valmiita. Kempele Akatemian palveluihin sisältyvät Kempele-opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä Virkistysuimala Zimmarin palvelut.

Kempele Akatemian tavoitteena on järjestää monipuolisia vapaa-ajan palveluita yhdessä kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä kuntalaisten kanssa. Tavoitteena on edistää kuntalaisten vapaa-ajan harrastuksia ja itsensä kehittämistä, kuntalaisten hyvinvointia sekä osallisuutta. Akatemian palvelut on suunnattu kaikille kuntalaisille ja palvelut ovat helposti saavutettavissa – palvelut ovat siis matalan kynnyksen palveluita.

Akatemian toiminnan muodot

Kempele Akatemian suunnittelun alkuvaiheessa päätettiin käynnistää liikunta- ja kulttuurikoulut sekä taiteen perusopetus. Liikuntakoulu aloitti pilottina syksyllä 2016 ja kulttuurikoulu aloittaa toimintansa syksyllä 2017. Taiteen perusopetus aloittaa syksyllä 2018. Nämä palvelut ovat organisoitu osaksi kansalaisopiston palveluita.

Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta edistetään koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä: Kulttuuripolku on koulupäivän aikana tapahtuvaa kulttuurikasvatusta ja kulttuuripassi pilotoidaan syksyllä 2017 innostamaan lapsia harrastamaan kulttuuria myös vapaa-ajalla. Liikunnassa uutta toimintaa on hyvinvointineuvonta. Lisäksi erityisliikunnan koordinaattori on aloittanut maaliskuussa 2017 työnsä osana Kempele Akatemian liikuntapalveluita.

Kempele Akatemia järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri vuoden. Jo vakiintuneita tapahtumia ovat esimerkiksi:

  • Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtuma
  • Museon joulu
  • Floralia – Kevät alkaa Kempeleestä yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa
  • Hyvä liikkuu Kempeleessä
  • Amazing Kempele
  • Taiteiden yö

Lisäksi useita erilaisia konsertteja ja teatteriesityksiä on tarjolla vuosittain. Myös monenlaiset teemaviikot ja tempaukset näkyvät vuoden aikana toimipisteissämme.

Tule mukaan kehittämään!

Akatemian toimintoja tullaan kehittämään yhteistyössä kuntalaisten ja seurojen ja järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta organisoimme monin eri tavoin. Syksyllä aloittaa ensimmäinen asiakasraati toimintansa palvelujen kehittämisen tukena. Vuoden aikana tulemme tekemään useita asiakaskyselyjä.

Markkinointi ja tiedottaminen vahvistavat palveluiden näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Teemme kesäesitteeen ja syysohjelma tulee osaksi kansalaisopiston opinto-opasta. Materiaalien yhteinen ilme ja mainospohjat varmistavat palveluidemme tunnistettavuuden.

Akatemian henkilöstöön kuuluu yhteensä noin 35 työntekijää.

Kempele Akatemian tarina jatkuu - Ota yhteyttä ja tule mukaan tekemään palveluistamme nykyistä monipuolisempia ja parempia, yhdessä!