@KempeleenKunta: RT @tuomas_lohi: Jä te lain uu dis ta mi sel le on ti laus ta, mut ta esitys jät teen kul je tuk sen kak sois jär jes tel mäs tä luo pu mi …

Tulevat tapahtumat