Poissaolot

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.Poissaoloista on ilmoitettava mahdollisimman pian opettajalle joko puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai Wilman kautta. 

Huoltaja selvittää poissaolon syyn Wilmaan. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, voi hän poistua koulusta opettajan luvalla.

Mikäli oppilas muun syyn kuin sairauden takia on poissa koulusta, on siihen etukäteen pyydettävä lupa. Huoltajan erityisestä kirjallisesta pyynnöstä luokanopettaja voi hyväksyttävästä syystä antaa luvan enintään viiden koulupäivän poissaoloonrehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan yli viiden koulupäivän poissaoloon. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti Wilman kautta.