Koulukuljetus

Perusopetuslain mukaan jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, esiopetuksessa kahta kilometriä pitempi, tai jos se oppilaan tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Osa koulumme oppilaista on koulukuljetuksessa.

.