Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu-iltapäivätoimintaryhmät

Karpalo 044-4972 481
Mustikka 050-3169 647

Vastuuohjaaja Kati Kallio 050-3169653
Yhteysopettaja Raijaleena Peltonen 050-463 6601
 

Koulussamme järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa, joka on tarkoitettu 1-2.luokkien oppilaille sekä erityistätukea saaville oppilaille. Toiminta muodostetaan kiinteäksi osaksi koulupäivää ja perusopetuksen kokonaisuutta, jonka toteuttamisessa hyödynnetään koulumme moniammatillista tieto-taitoa. Koulun tiloissa järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta on tärkeä osa hyvää ja emotionaalisesti turvallista kasvuyhteisöä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yleisenä periaatteena on toiminnan rakentaminen jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Valtakunnallisissa aamu- ja iltapäivähoitotoiminnan perusteissa toiminnan tavoitteeksi on määritelty 1. kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja yhteistyö, 2. hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, 3. eettisen kasvatuksen tukeminen sekä 4. osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen.Toiminnassa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä esteettisiä kokemuksia ja toiminnallisuutta. Toiminnassa korostuu liikkuminen.Aamupäivätoiminnassa puuhaillaan rauhallisesti ja valmistaudutaan koulupäivään. Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus sekä levähtämiseen ja rauhoittumiseen että ulkoiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Esimerkiksi lapset voivat osallistua erilaisiin toimintatuokioihin ja opettajien pitämiin kerhoihin tai lapset leikkivät tai tekevät läksyjä.

Aamu-ja iltapäivätoimintamaksut

1-2 lk:n oppilaiden aamupäivätoiminnan maksu on 30,00 €/kk ja iltapäivätoiminnan maksu on 60 €/kk lapsilta, jotka ovat kerhossa klo 15.00 saakka. Iltapäivätoiminnan maksu on 80 €/kk lapsilta, jotka ovat kerhossa myös klo 15.00 – 17.00 välillä.

Erityisen tuen päätöksen saaneen kehitysvammaisen koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erityishuoltona ja on maksutonta. Kaikille muille oppilaille sovelletaan edellä mainittuja maksuja.

Kempeleen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan sivusto